Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

ARGUMENT

RETROSPECTIVĂ NECESARĂ

PROFILURI LITERARE EUROPENE

LIMBAJ ŞI COMUNICARE

CUVINTE DEZVELITE

REGISTRU ACTUAL

CRITICĂ. ESEU

POESIS

INSTANTANEU

ANIVERSĂRI. VICTOR A. VOICU – 80

DESTINE

STAREA DE VEGHE

FĂURITORI AI UNIRII

INEDIT

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

INTERFERENŢE

AD LITTERAM

RESTITUTIO

IN MEMORIAM ANATOL CIOBANU

SINTAXĂ

LOGIC ȘI ANALOGIC ÎN COMUNICARE

RECITIREA CLASICILOR

TEXTE SACRE

PRO DIDACTICA

DIALOGUL ARTELOR

VOCI DIN TRECUT

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

Autori

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mihai DINU

Mihai DINU
Inginer, licențiat în litere, doctor în matematică, profesor la Facultatea de Litere a Universității din București, membru al Uniunii Scriitorilor din România. A publicat cărți cu tematici variate, printre care "Personalitatea limbii române – fizionomia vocabularului" (1996), "Comunicarea – repere fundamentale" (1997), "Chronosophia – chipuri ale timpului" (2002, 2012), „«E uşor a scrie versuri...» – mic tratat de prozodie românească" (2004), "Fundamentele comunicării interpersonale" (2004), „«Bătrânul poet dintâi» – incursiune în poezia şi poetica dosofteiană" (2007), "Un alt Bolintineanu – gânduri despre natura poeziei" (2010), "Dincolo de cuvinte – polifonia inaudibilă a «Scrisorii pierdute»” (2012), "Mică metodă de liră pentru începători (cu tabulatura digitației prozodice și 80 de exerciții rezolvate)" (2014).

TEXTE PUBLICATE

Matematicianul şi extratereştrii Nr. 1-2, anul XXV, 2015
 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog