Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

ARGUMENT

RETROSPECTIVĂ NECESARĂ

DIMENSIUNI ALE UNITĂŢII NOASTRE

COŞERIANA

LIMBAJ ŞI COMUNICARE

ITINERAR LEXICAL

SINTEZE

CUVINTE DEZVELITE

PRO DIDACTICA

INTERFERENŢE

CRITICĂ, ESEU

PREZENTĂRI ŞI RECENZII

EVENIMENT

RESTITUIRI

RECITIREA CLASICILOR

DIALOGUL ARTELOR

NICOLAE POPA – 60

ARS POETICA

LECŢIILE ISTORIEI

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

STAREA DE VEGHE

PROFIL

PROZĂ

MESERII DE ALTĂDATĂ

ECOURI, REFLECȚII

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

Autori

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mihai DINU

Mihai DINU
Inginer, licențiat în litere, doctor în matematică, profesor la Facultatea de Litere a Universității din București, membru al Uniunii Scriitorilor din România. A publicat cărți cu tematici variate, printre care "Personalitatea limbii române – fizionomia vocabularului" (1996), "Comunicarea – repere fundamentale" (1997), "Chronosophia – chipuri ale timpului" (2002, 2012), „«E uşor a scrie versuri...» – mic tratat de prozodie românească" (2004), "Fundamentele comunicării interpersonale" (2004), „«Bătrânul poet dintâi» – incursiune în poezia şi poetica dosofteiană" (2007), "Un alt Bolintineanu – gânduri despre natura poeziei" (2010), "Dincolo de cuvinte – polifonia inaudibilă a «Scrisorii pierdute»” (2012), "Mică metodă de liră pentru începători (cu tabulatura digitației prozodice și 80 de exerciții rezolvate)" (2014).

TEXTE PUBLICATE

Matematicianul şi extratereştrii Nr. 1-2, anul XXV, 2015
 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog