Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

LA ACADEMIA ROMÂNĂ

ADEVĂRUL DESPRE NOI

DIMENSIUNI ALE CONTINUITĂȚII ROMÂNEȘTI

PRECURSORII DESPRE UNIRE

COŞERIANA

ANALIZE ŞI INTERPRETĂRI

INTERFERENŢE

CUVINTE DEZVELITE

GRAMATICĂ

AD LITTERAM

INEDIT

RECITIREA CLASICILOR

ECOURI, REFLECȚII

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

POESIS

CRITICĂ, ESEU

SINTEZE

PRO DIDACTICA

ÎNSEMNE IDENTITARE

PORTRET

DIALOGUL ARTELOR

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

Autori

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Galina ANIȚOI

Galina ANIȚOI
Critic şi istoric literar. Doctor în filologie, conferenţiar, cercetător ştiinţific superior la Sectorul de teorie şi metodologie literară al Institutului de Filologie al AŞM. Autoarea monografiei Inadaptatul în proza românească interbelică (Chişinău: Elan Poligraf, 2007). Semnează articole de istorie şi teorie literară, printre care: Parvenitul – personaj al epocii de tranziţie, Stadiul oglindă (miror) şi geneza identităţii fiinţei umane, Aspecte ale reflexiei speculare în psihanaliză şi literatură etc. Colaborează la revistele „Metaliteratură”, „Literatura şi arta”, „Philologia” ş. a.

TEXTE PUBLICATE

Simbol şi simbolizare în poezia lui Ion Vatamanu Nr. 2, anul XXVII, 2017
 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog