Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

LA ACADEMIA ROMÂNĂ

ADEVĂRUL DESPRE NOI

DIMENSIUNI ALE CONTINUITĂȚII ROMÂNEȘTI

PRECURSORII DESPRE UNIRE

COŞERIANA

ANALIZE ŞI INTERPRETĂRI

INTERFERENŢE

CUVINTE DEZVELITE

GRAMATICĂ

AD LITTERAM

INEDIT

RECITIREA CLASICILOR

ECOURI, REFLECȚII

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

POESIS

CRITICĂ, ESEU

SINTEZE

PRO DIDACTICA

ÎNSEMNE IDENTITARE

PORTRET

DIALOGUL ARTELOR

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

Autori

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Viorica LIFARI

Viorica LIFARI
Doctor în filologie, conferenţiar universitar la Departamentul Lingvistică Germanică şi Comunicare Interculturală, Facultatea Limbi şi Literaturi Străine, USM. Domenii de cercetare: gramatica funcţională, tipologia limbilor germanice, istoria limbii engleze, comunicare interculturală, lingvistica cognitivă. Autoare a 70 de publicaţii, printre care o monografie – Câmpul funcţional semantic al categoriei diatezei în limba engleză (2008), A Study in Germanic Languages (2008), A Methodological Guide in the History of the English Language (2015) etc.

TEXTE PUBLICATE

Metode de cercetare a conceptelor din perspectiva lingvisticii cognitive Nr. 4, anul XXVII, 2017
 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog