Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

DIMENSIUNI ALE UNITĂȚII ROMÂNEȘTI

PRECURSORII DESPRE UNIRE

ECOURI, REFLECȚII

SUFLET DE VEGHE

ÎNSEMNE IDENTITARE

LA ACADEMIA ROMÂNĂ

COŞERIANA

LIMBAJ ŞI COMUNICARE

CUVINTE DEZVELITE

DIN TAINELE SCRISULUI ROMÂNESC

ANALIZE ŞI INTERPRETĂRI

POESIS

CRITICĂ, ESEU

SINTEZE

ANIVERSĂRI. MIRCEA COLOȘENCO – 80

DESTINE

UNIVERSUL VIRTUȚILOR CREȘTINE

DIALOGUL ARTELOR

EX CIVITAS

PROZĂ

DATINI ȘI OBICEIURI

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

Autori

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Viorica LIFARI

Viorica LIFARI
Doctor în filologie, conferenţiar universitar la Departamentul Lingvistică Germanică şi Comunicare Interculturală, Facultatea Limbi şi Literaturi Străine, USM. Domenii de cercetare: gramatica funcţională, tipologia limbilor germanice, istoria limbii engleze, comunicare interculturală, lingvistica cognitivă. Autoare a 70 de publicaţii, printre care o monografie – Câmpul funcţional semantic al categoriei diatezei în limba engleză (2008), A Study in Germanic Languages (2008), A Methodological Guide in the History of the English Language (2015) etc.

TEXTE PUBLICATE

Metode de cercetare a conceptelor din perspectiva lingvisticii cognitive Nr. 4, anul XXVII, 2017
 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog