Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

ARGUMENT

RESTITUTIO

ECOURI DIN TRECUT

MEMORIALISTICĂ

PRECURSORII DESPRE UNIRE

REÎNTREGIREA ȘI NOI

LECŢIILE ISTORIEI

SEMNAL

RECURS LA PATRIMONIU

PLEDOARII PENTRU CAUZA NOATRĂ

DIMENSIUNI ALE CONTINUITĂȚII ROMÂNEȘTI

COŞERIANA

Precizări

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

Autori

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Natalia STRATAN

Natalia STRATAN
N. S. – dr., conf. interimar, Catedra limbă și literatură română, Universitatea de Stat din Tiraspol. Direcții de cercetare: morfosintaxă, cultivarea limbii, fonetică, lexicologie, ortografia și punctuația limbii române. Cărți publicate: Limba română contemporană. Fonetica. Lexicologia, 2016 (suport de curs); Dinamica vocabularului limbii române, 2016 (suport de curs). Participantă la conferințe naționale și internaționale.

TEXTE PUBLICATE

Verbele şi expresiile verbale impersonale în limba română Nr. 5-6, anul XXVII, 2017
 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog