Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

ARGUMENT

RESTITUTIO

ECOURI DIN TRECUT

MEMORIALISTICĂ

PRECURSORII DESPRE UNIRE

REÎNTREGIREA ȘI NOI

LECŢIILE ISTORIEI

SEMNAL

RECURS LA PATRIMONIU

PLEDOARII PENTRU CAUZA NOATRĂ

DIMENSIUNI ALE CONTINUITĂȚII ROMÂNEȘTI

COŞERIANA

Precizări

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

Autori

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mihaela SECRIERU

Conferenţiar universitar, doctor, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi.

TEXTE PUBLICATE

Didactica oralului Nr. 7-9, anul XVII, 2007
Metode de predare a limbii române Nr. 4-6, anul XVII, 2007
Metode de predare-învăţare adaptate specificului limbii şi literaturii române Nr. 1-3, anul XVII, 2007
 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog