Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

LA ACADEMIA ROMÂNĂ

ADEVĂRUL DESPRE NOI

DIMENSIUNI ALE CONTINUITĂȚII ROMÂNEȘTI

PRECURSORII DESPRE UNIRE

COŞERIANA

ANALIZE ŞI INTERPRETĂRI

INTERFERENŢE

CUVINTE DEZVELITE

GRAMATICĂ

AD LITTERAM

INEDIT

RECITIREA CLASICILOR

ECOURI, REFLECȚII

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

POESIS

CRITICĂ, ESEU

SINTEZE

PRO DIDACTICA

ÎNSEMNE IDENTITARE

PORTRET

DIALOGUL ARTELOR

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

Autori

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Constantin CUCOŞ

Constantin CUCOŞ
Prof. univ., Universitatea „Al. Ioan Cuza” din Iaşi, director al Departamentului pentru pregătirea personalului didactic, Iaşi, România. Lucrări publicate: „Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice", ediţia a III-a (2009), „Educaţia religioasă. Repere teoretice şi metodice" (2009), „Teoria şi metodologia evaluării" (2010), „Educaţia. Experienţe, reflecţii, soluţii" (2013) ş.a.

TEXTE PUBLICATE

Reconsiderări privind obiectivele educației estetice Nr. 3, anul XXIV, 2014
 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog