Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

DIMENSIUNI ALE PERMANENȚEI ROMÂNEȘTI

DIN TAINELE SCRISULUI ROMÂNESC

CRITICĂ, ESEU

ANUL LITERAR 2017

POESIS

PRO DIDACTICA

SINTEZE

AD LITTERAM

DIALOGUL ARTELOR

EVENIMENT

ECOURI, REFLECȚII

LIMBAJ ŞI COMUNICARE

CUVINTE DEZVELITE

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

SUFLET DE VEGHE

ITINERAR LEXICAL

UNIVERSUL VIRTUȚILOR CREȘTINE

DESTINE

PROZĂ

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

Autori

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Constantin CUCOŞ

Constantin CUCOŞ
Prof. univ., Universitatea „Al. Ioan Cuza” din Iaşi, director al Departamentului pentru pregătirea personalului didactic, Iaşi, România. Lucrări publicate: „Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice", ediţia a III-a (2009), „Educaţia religioasă. Repere teoretice şi metodice" (2009), „Teoria şi metodologia evaluării" (2010), „Educaţia. Experienţe, reflecţii, soluţii" (2013) ş.a.

TEXTE PUBLICATE

Reconsiderări privind obiectivele educației estetice Nr. 3, anul XXIV, 2014
 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog