Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

ARGUMENT

FAȚETELE CUVÂNTULUI

TESTIMONIU LEXICOGRAFIC

COŞERIANA

LIMBAJ ŞI COMUNICARE

CUVINTE DEZVELITE

INTERFERENŢE

REGISTRU ACTUAL

LECŢIILE ISTORIEI

FĂURITORI AI UNIRII

INEDIT

STAREA DE VEGHE

EVOCĂRI

POESIS

PROZĂ

JUVENTUS

CRITICĂ. ESEU

CUM VORBIM, CUM SCRIEM?

SINTAXĂ

TERMINOLOGIE ŞI LIMBAJ

PRO DIDACTICA

DIALOGUL ARTELOR

DISOCIERI

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

Revista „Limba Română” de la Chişinău a aniversat 20 de ani de activitate

02.06.2011 | Pentru tipar
Revista „Limba Română” de la Chişinău a aniversat 20 de ani de activitate

Revista de ştiinţă şi cultură „Limba Română” de la Chişinău a sărbătorit, la 13 mai 2011, jubileul de 20 ani de activitate.
În acest context, la Chişinău, a fost organizată conferinţa ştiinţifică-internaţională cu genericul „Revista „Limba Română”-două decenii în serviciul culturii naţionale”.
Prezent la deschiderea conferinţei, ministrul educaţiei, Mihail Şleahtiţchi, a adresat sincere felicitări colectivului de redacţie al acestei prestigioase publicaţii şi a menţionat că fondarea de către Ministerul Educaţiei a revistei „Limba Română” a fost o izbîndă a oamenilor care conştientizau cît de importantă este o asemenea publicaţie pentru şcoală. În paginile acestei reviste, de-a lungul a două decenii, au fost promovate cele mai performante forme, metode şi modele de predare a limbii şi literaturii române, textele reflectînd experienţa unor consacraţi specialişti din Republica Moldova, România şi de peste hotare.
Dl ministru şi-a exprimat certitudinea că revista „Limba Română” va contribui şi în continuare la perfecţionarea formelor şi metodelor de predare a limbii şi literaturii române, a materialelor didactice destinate celor care doresc să studieze limba şi literatura română, la îmbunătăţirea programelor de învăţămînt în vederea alinierii lor la standardele europene şi mondiale.
Revista de ştiinţă şi cultură „Limba Română” a fost fondată în anul 1991de Ministerul Ştiinţei şi Învăţămîntului. Autorii revistei sunt oameni de ştiinţă, scriitori, critici literari, cunoscuţi pedagogi, ziarişti din Republica Moldova, România, Ucraina, Franţa, Germania, S.U.A. etc.

Apărut pe http://www.edu.md/?lng=ro&MenuItem=8&Article=1337


 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog