Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

ARGUMENT

FAȚETELE CUVÂNTULUI

TESTIMONIU LEXICOGRAFIC

COŞERIANA

LIMBAJ ŞI COMUNICARE

CUVINTE DEZVELITE

INTERFERENŢE

REGISTRU ACTUAL

LECŢIILE ISTORIEI

FĂURITORI AI UNIRII

INEDIT

STAREA DE VEGHE

EVOCĂRI

POESIS

PROZĂ

JUVENTUS

CRITICĂ. ESEU

CUM VORBIM, CUM SCRIEM?

SINTAXĂ

TERMINOLOGIE ŞI LIMBAJ

PRO DIDACTICA

DIALOGUL ARTELOR

DISOCIERI

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională

24.04.2013 | Pentru tipar

 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie
„Nicolae Testemiţanu”
 
Invită profesori universitari, cercetători filologi, cadre didactice, studenţi
şi pe toţi cei interesaţi să participe la
 
Conferinţa Ştiinţifică Internaţională
„Româna ca limbă străină / nematernă în contextul didacticii moderne”
Chişinău, Republica Moldova, 13-14 septembrie 2013.

Conferinţa e organizată cu sprijinul Ministerului Educaţiei din Republica Moldova şi în colaborare cu Casa Limbii Române „Nichita Stănescu”, revista „Limba Română”, Universitatea de Stat din Moldova şi Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”.
Este prima conferinţă internaţională de acest gen organizată în Republica Moldova. Scopul acestei întruniri cu caracter ştiinţifico-didactic este de a promova limba română ca limbă de predare în instituţiile de învăţământ superior; de a pune în discuţie probleme de ordin didactic, legate de predarea şi promovarea limbii şi culturii române în rândul studenţilor internaţionali şi a cetăţenilor adulţi alogeni.
  Secţiunile conferinţei:  
·        Limba română ca limbă străină în contextul didacticii moderne; 
·        Terminologie şi limbaj specializat: dimensiuni actuale;
·        Limba română: perspective ale dialogului intercultural.
Limbi oficiale ale conferinţei:româna, engleza, franceza, rusa.
Prezentarea lucrărilor: 20 de minute (15 + 5 minute de discuţii). 
Locaţie: Conferinţa va avea loc la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, blocul administrativ, bir. 204, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 165, MD-2004, Chişinău.
În funcţie de rezultatul unei selecţii riguroase şi în funcţie de spaţiul tipografic, lucrările vor fi publicate în revista de ştiinţă şi cultură „Limba Română” (http://www.limbaromana.md).
Taxa de participare este de 20 de euro pentru participanţii internaţionali şi de 200 de lei pentru participanţii din Republica Moldova şi se va achita în ziua deschiderii Conferinţei.
Vă rugăm să ne trimiteţi titlul şi rezumatul comunicării (conform anexei nr.1 ) pe adresa rlsrlnconferinta@gmail.com până la data de 1 iunie 2013. Aprobarea temei de către Comitetul Ştiinţific va fi expediată participanţilor în mod individual până la 10 iunie 2013.
Cu informaţii suplimentare vom reveni într-o circulară ulterioară.
 
Comitetul de Organizare
Veaceslav Gonciar, Preşedinte,
prof. univ., dr. hab.,
Şef Secţia Pregătire Preuniversitară
 
 
Comitetul Ştiinţific
Ana Bantoş, Preşedinte,
conf. univ., dr. hab.,
 Casa Limbii Române
„Nichita Stănescu”
Contacte:
Doina Corobcean,
secretar al Comitetului de Organizare,
lector, Secţia Pregătire Preuniversitară,
 
 
USMF „Nicolae Testemiţanu”,
str. Nicolae Testemiţanu 22/3, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
Tel.: + 373 78835753, + 373 22 205 470
 
 

 

FORMULAR  DE  ÎNREGISTRARE (data limită 1 iunie 2013)
 
Nume şi prenume
 
Titlu academic/ ştiinţific
 
Instituţia
 
Ţara
 
E-mail
 
Telefon
 
Titlul comunicării
 
Secţiune
 
 
Rezumatul: 20 de rânduri în limba română  


 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog