Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

GRAMATICĂ

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

Revista Limba Română Nr. 4-6, anul XVI, 2006

RUBRICI


GRAMATICĂ

George RUSNAC


Schimbări sinestezice de sens

Doina BUTIURCA


Fondul latin şi inovaţia în vocabularul panromanic

Mihai MIHĂILEANU


Consideraţii privind modul prezumtiv în limba română

Tatiana BABIN-RUSU


Diferenţierea structurilor lexico-semantice

Rodica MAŢCAN


Formele verbale care exprimă posterioritatea în franceză şi română

Cristinel MUNTEANU


Nu există sinonimie interlingvistică (cu referire la sinonimia frazeologică)

Daniela PELIVAN


Rostirea vocalelor din vecinătatea diftongilor descendenţi [ei] şi [au] în limba română literară şi în vorbirea spontană
 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog