Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

GRAMATICĂ

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

Revista Limba Română Nr. 12, anul XV, 2005

RUBRICI


GRAMATICĂ

Elena VARZARI


Topica letopiseţelor din perspectivă transfrastică

Elena ZGÂRCIBABĂ-BOGDAN


Unele consideraţii referitoare la verbul a trebui

Alexei CHIRDEACHIN


Despre unele particularităţi acustice ale semioclusivelor prepalatale în română şi engleză
 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog