Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

RECEPTARE ŞI INTERPRETARE

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

Revista Limba Română Nr. 3, anul XXIV, 2014

RUBRICI


RECEPTARE ŞI INTERPRETARE

Maria ABRAMCIUC


Receptarea romanului Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război de Camil Petrescu în liceu: componente ale demersului teoretic

Marin IANCU


Opera dramatică. Comedia. O scrisoare pierdută de I. L. Caragiale (repere interpretative)

Mihaela CALENICI


Formarea la elevi a deprinderilor de a formula ideile unui text narativ (Căprioara de Emil Gârleanu)

Diana VRABIE


Repere teoretico-didactice în abordarea textelor de frontieră

Ana GHILAŞ


Textul literar din perspectiva psihologiei procesului de creaţie

Diana VRABIE


Contextualizarea didactică a temei cărţii în ciclul gimnazial

Tatiana MELNIC


Dezvoltarea inteligenţelor multiple la orele de literatură

Viorica GORAŞ-POSTICĂ


Competenţa proiectivă: abordare managerial-pedagogică

Lilia RĂCIULA


Repere teoretico-metodologice în abordarea stilului individual al scriitorului
 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog