Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

SINTEZE. COMENTARII. APRECIERI

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

Revista Limba Română Nr. 10, anul XII, 2002

RUBRICI


SINTEZE. COMENTARII. APRECIERI

Iorgu IORDAN


Eugenio Coseriu, teoretician al limbajului şi istoric al lingvisticii

Mircea BORCILĂ


Eugeniu Coşeriu şi bazele ştiinţelor culturii

Dumitru COPCEAG


“Realismul lingvistic” sau doctrina ştiinţifică a lui Eugenio Coseriu

Anatol CIOBANU


Reflecţii asupra operei coşeriene

Mihai CIMPOI


Un precursor al absurdului

Elena UNGUREANU


Eugeniu Coşeriu despre arta limbajului şi limbajul artei
 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog