Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

COLOCVIU

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

Revista Limba Română Nr. 7-8, anul XVIII, 2008

RUBRICI


COLOCVIU

Filologia modernă: realizări şi perspective în context european

Nicolae RÂMBU


Barbaria interpretării. Reflecţii despre hermeneutica lui Schleiermacher1

Iraida CONDREA


Referinţe nonverbale şi paraverbale în textul dramatic

Viorica-Ela CARAMAN


Poezia cotidianului – scriitură sau limbaj poetic?

Tatiana CURMEI


Sinestezia ca procedeu de construcţie a sensului în textul poetic

Nicoleta IFRIM


Hermeneutica fractalilor şi textul literar

Angelica HOBJILĂ


Comunicare şi contextualizare – repere pragmatice
 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog