Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

CINE SUNTEM ?


Revista „Limba Română” este unul dintre primele proiecte culturale de după 1989, având drept obiectiv reconectarea spațiului basarabean la lumea românească. Elaborată de autori de pe ambele maluri ale Prutului, difuzată gratuit (variantă tipărită și on-line), „Limba Română” răzbate, ca un arc voltaic, peste granițe, fiind o punte de legătură  între și  pentru cei care vorbesc, gândesc și simt românește.OPINII DESPRE REVISTĂ


„Limba Română” este o revistă a tuturor românilor.
Acad. Marius Sala, Bucureşti
 
O fortăreaţă paşnică.
Dan Mănucă, profesor universitar, doctor, Iaşi
 
„Limba Română” este una dintre cele mai prestigioase publicaţii de profil filologic din întreg spaţiu românesc.
Arcadie Suceveanu,  poet, eseist, Chişinău
 
Elegantă şi sobră, în format de carte, revista acoperă practic toate speciile importante ale filologiei româneşti.
Eugen Munteanu, lingvist, profesor universitar, doctor, Iaşi
 
O publicaţie necesară şcolii.
Mihai Şleahtiţchi, profesor universitar, doctor, Chişinău
 
„Limba Română” şi-a înscris numele alături de cele mai prestigioase reviste din istoria culturii româneşti.
Andrei Strâmbeanu, poet, prozator, dramaturg, Chişinău

Donează acum

Împreună promovăm cultura.

Pentru donaţii puteţi utiliza orice card bancar, indiferent de valuta disponibilă, de  banca şi de ţara în care a fost emis.  Din cont va fi transferat echivalentul sumei în valuta selectată.

Selectați valuta
MDL EUR USD

CE FACEM CU DONAŢILE PRIMITE

Creăm premise pentru ca, începând cu anul 2017, revista „Limba Română” să apară lunar, fară întrerupere, şi pentru ca în viitor publicaţia să evite blocajele de ordin economic.

Investim în echipa redacţională de profesionişti care, remunerată la timp şi onorabil, va continua să editeze o revistă excelentă.

Proiectăm extinderea şi diversificarea ariei tematice, optimizarea funcţionalităţii site-lui revistei.

Mărim tirajul pentru ca „Limba Română” să ajungă în fiecare bibliotecă din Republica Moldova, în cele mai prestigioase centre universitare din România şi de peste hotare.

Reluăm pregătirea Ediţiilor speciale dedicate judeţelor României, vechi centre de cultură şi civilizaţie românească.

vvv

Evidenţa şi destinaţia donaţiilor, precum şi lista susţinătorilor revistei     (cu îngăduinţa acestora) vor fi făcute public.

 

 

NOTA BENE: La sugestia unor  cititori  din România, precizăm că pot fi făcute donaţii şi de pe carduri emise în RON. Tranzacţia poate fi iniţiată atât în MDL, EUR, cât şi în USD. Suma retrasă de pe cont va fi echivalentul în RON al tranzacţiei selectate, conform cursului de schimb din ziua decontării. Conversia se face, în mod automat, de către bancă. De exemplu, dacă alegeţi să donaţi 10 EUR (la cursul 1 EUR = 4.51 RON), de pe contul dumneavoastră vor fi extraşi 45.1 RON.

 

 

 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog