Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

DIMENSIUNI ALE UNITĂȚII ROMÂNEȘTI

PRECURSORII DESPRE UNIRE

ECOURI, REFLECȚII

SUFLET DE VEGHE

ÎNSEMNE IDENTITARE

LA ACADEMIA ROMÂNĂ

COŞERIANA

LIMBAJ ŞI COMUNICARE

CUVINTE DEZVELITE

DIN TAINELE SCRISULUI ROMÂNESC

ANALIZE ŞI INTERPRETĂRI

POESIS

CRITICĂ, ESEU

SINTEZE

ANIVERSĂRI. MIRCEA COLOȘENCO – 80

DESTINE

UNIVERSUL VIRTUȚILOR CREȘTINE

DIALOGUL ARTELOR

EX CIVITAS

PROZĂ

DATINI ȘI OBICEIURI

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

MESAJE

O revistă a tuturor românilor

Marius SALA

Alte articole de
Marius SALA
Revista Limba Română
Nr. 3-6, anul XXI, 2011

Pentru tipar

Dlui Alexandru Bantoş,
redactor-şef al revistei „Limba Română”, Chişinău
 
Epoca modernă a societăţii româneşti a pus constant în evidenţă rolul deosebit pe care îl au publicaţiile periodice atât în dezbaterea chestiunilor importante privind dezvoltarea societăţii, cât şi în promovarea şi susţinerea culturii în limba naţională.
În rândul acestor publicaţii a intrat, acum două decenii, revista „Limba Română”, publicaţie de ştiinţă şi cultură de aleasă ţinută, elaborată cu talent şi exemplară dăruire, care şi-a propus şi, spre meritul echipei redacţionale, a şi reuşit să fie o revistă a tuturor românilor.
În paginile acestei publicaţii cu nume simbolic au fost găzduite ample, repetate şi elevate discuţii despre statutul limbii oficiale în Republica Moldova, despre unitatea de limbă şi de cultură în spaţiul romanic nord-dunărean. Dezbaterile organizate cu participarea unor distinşi specialişti au pus în evidenţă rolul intelectualului dăruit neamului său, precum şi importanţa cultivării şi promovării limbii naţionale.
La moment aniversar, adresăm felicitări colectivului de redacţie al acestei prestigioase publicaţii pentru susţinerea remarcabilă a limbii române, dorindu-i, totodată, noi şi la fel de frumoase rezultate.
 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog