Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

LA ACADEMIA ROMÂNĂ

ADEVĂRUL DESPRE NOI

DIMENSIUNI ALE CONTINUITĂȚII ROMÂNEȘTI

PRECURSORII DESPRE UNIRE

COŞERIANA

ANALIZE ŞI INTERPRETĂRI

INTERFERENŢE

CUVINTE DEZVELITE

GRAMATICĂ

AD LITTERAM

INEDIT

RECITIREA CLASICILOR

ECOURI, REFLECȚII

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

POESIS

CRITICĂ, ESEU

SINTEZE

PRO DIDACTICA

ÎNSEMNE IDENTITARE

PORTRET

DIALOGUL ARTELOR

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

MESAJE

O publicaţie necesară şcolii

Mihai ŞLEAHTIŢCHI

Alte articole de
Mihai ŞLEAHTIŢCHI
Revista Limba Română
Nr. 3-6, anul XXI, 2011

Pentru tipar

Fondarea de către Ministerul Educaţiei a revistei „Limba Română” a fost o izbândă a oamenilor care conştientizau cât de importantă este o asemenea publicaţie pentru şcoală. Apreciem ataşamentul şi sprijinul constant, neîntrerupt, acordat învăţământului de la noi de către publicaţie, deşi, cu părere de rău, din motive politice, din 1994 instituţia noastră nu a mai ocrotit şi sprijinit această revistă atât de necesară cadrelor didactice. Or, în paginile „Limbii Române”, de-a lungul a două decenii, au fost promovate neîntrerupt metode şi modele performante de predare a limbii şi literaturii române, texte reflectând experienţa celor mai competenţi specialişti în domeniu din Republica Moldova şi din România. În funcţie de necesităţile impuse de procesul de reorganizare a sistemului de învăţământ, „Limba Română” a diversificat şi îmbogăţit continuu spectrul tematic şi modul de prezentare a rubricii Pro Didactica, precum şi a ediţiilor speciale cu acest subiect (Literatura română din Republica Moldova, scriitori incluşi în programele de învăţământ, LR, nr. 5, 1997, precum şi Metodica predării limbii şi literaturii române în gimnaziu şi liceu de Dumitru Ivănuş, Silvia Pitiriciu şi Dragoş-Vlad Topală, LR, nr. 2, 1999, ambele lucrări fiind editate la solicitarea Ministerului Educaţiei şi Ştiinţei din Republica Moldova).
Având certitudinea că revista „Limba Română” va contribui şi în continuare la perfecţionarea procesului de predare a limbii şi literaturii române, a calităţii materialelor didactice destinate celor care doresc să studieze limba şi literatura română, la îmbunătăţirea programelor de învăţământ în vederea alinierii lor la standardele europene şi mondiale, Ministerul Educaţiei îi urează prestigioasei reviste şi colaboratorilor ei care au creat de-a lungul anilor o instituţie de referinţă în spaţiul nostru cultural să promoveze înainte cu acelaşi spirit neînvins valorile naţionale şi să nu pregete să ne spună în hram şi acasă veşnicile adevăruri.
LA MULŢI ANI REVISTEI „Limba Română”!
 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog