Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

ARGUMENT

RETROSPECTIVĂ NECESARĂ

STAREA DE VEGHE

AVANPREMIERĂ EDITORIALĂ

FAȚETELE CUVÂNTULUI

CUVINTE DEZVELITE

ONOMASTICĂ

COŞERIANA

CRITICĂ. ESEU

SINTEZE

CUM SCRIA EMINESCU?

RECITIREA CLASICILOR

PRO DIDACTICA

POESIS

PROZĂ

VIAȚA FĂRĂ MACHIAJ

EX CIVITAS

REGISTRU ACTUAL

LECŢIILE ISTORIEI

DIALOGUL ARTELOR

RESTITUTIO

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

IN MEMORIAM

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

MESAJE

Liantul indispensabil al românilor

Ilie Tudor ZEGREA

Alte articole de
Ilie Tudor ZEGREA
Revista Limba Română
Nr. 3-6, anul XXI, 2011

Pentru tipar

Cu prilejul împlinirii celor două decenii de activitate creatoare remarcabilă pe ogorul limbii române, al culturii noastre naţionale, Societatea Scriitorilor Români din Cernăuţi adresează colectivului redacţiei revistei „Limba Română” din Chişinău cele mai sincere şi călduroase felicitări şi urări de prosperitate.
Românii din actuala regiune Cernăuţi şi din întreaga Ucraină au urmărit cu un interes deosebit calea parcursă în aceşti ani de revistă şi de bunii ei colaboratori, apreciind sincer realizările obţinute, capacitatea de sincronizare a activităţii cu problemele cotidiene ale învăţătorilor şi profesorilor şcolari, ale elevilor, studenţilor şi intelectualilor, ale tuturor admiratorilor cuvântului scris, cu sufletul receptiv la frumuseţile limbii noastre.
În memoria şi în inimile noastre a rămas pentru totdeauna ediţia specială a revistei din anul 2001 dedicată Bucovinei. De altfel, „Limba Română” este unica revistă din Republica Moldova care a oglindit în paginile sale, după 1991, atât de detaliat şi competent probleme de istorie, de dezvoltare a culturii şi literaturii române în ţinutul nostru. Fapt pentru care aducem încă o dată cele mai sincere mulţumiri colectivului redacţiei şi tuturor celor care au contribuit la editarea acelui număr al revistei.
Fiind zidiţi de Puterea Divină în limba română, suntem ferm convinşi că nu există forţă umană care să distrugă ceea ce a creat Bunul Dumnezeu. De aceea, dragi prieteni, Vă dorim din suflet multă sănătate, să aveţi şi în continuare tăria de caracter, demnitatea de care aţi dat dovadă în toţi aceşti ani, căci Dumnezeu v-a înzestrat din plin cu bunătate sufletească, dragoste de neam şi har. Să vă bucure mereu lumina primăverii şi a Învierii Mântuitorului nostru.
Hristos a Înviat şi la mulţi ani!
 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog