Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

DIMENSIUNI ALE UNITĂȚII ROMÂNEȘTI

PRECURSORII DESPRE UNIRE

ECOURI, REFLECȚII

SUFLET DE VEGHE

ÎNSEMNE IDENTITARE

LA ACADEMIA ROMÂNĂ

COŞERIANA

LIMBAJ ŞI COMUNICARE

CUVINTE DEZVELITE

DIN TAINELE SCRISULUI ROMÂNESC

ANALIZE ŞI INTERPRETĂRI

POESIS

CRITICĂ, ESEU

SINTEZE

ANIVERSĂRI. MIRCEA COLOȘENCO – 80

DESTINE

UNIVERSUL VIRTUȚILOR CREȘTINE

DIALOGUL ARTELOR

EX CIVITAS

PROZĂ

DATINI ȘI OBICEIURI

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

MESAJE

Mobilul comunicării verbale şi imagistice

Ghenadie JALOBĂ

Alte articole de
Ghenadie JALOBĂ
Revista Limba Română
Nr. 3-6, anul XXI, 2011

Pentru tipar

De-a lungul acestor ani, revista Dumneavoastră a trecut prin multe încercări şi a înfruntat cu stoicism toate obstacolele apărute în cale. Aţi dat dovadă de curaj atât în activitatea de zi cu zi, cât şi atunci când neprietenii neamului românesc au contestat şi falsificat valorile noastre culturale, atacând făţiş, în mod barbar (de atâtea ori!), şi sediul Casei Limbii Române. Iată însă că, în pofida acestor nemernicii, Domniile Voastre aţi făcut ca revista să devină şi mai bună, şi mai interesantă sub toate aspectele (format, conţinut ştiinţific şi de lecturi diverse, reproduceri color etc.).
Noi, artiştii plastici, am fost şi rămânem în continuare prietenii colaboratori ai revistei „Limba Română”, deoarece, pe lângă faptul că suntem cititorii ei fideli, avem şi o şansă rară de a comunica, prin reproducerile lucrărilor plastice în prestigioasa revistă, cu cititori aleşi, având un gust format pentru artă. Vă suntem recunoscători pentru popularizarea, prin intermediul revistei, a lucrărilor artiştilor plastici, făcând astfel un liant dintre cuvânt şi imagine, iniţiind, totodată, la distanţă un contact artistic deosebit de important între pictor şi receptor, întrucât arta vizuală deţine astăzi un evident monopol în mecanismele comunicării interumane.
Cu ocazia împlinirii a douăzeci de ani de la fondarea revistei – o vârstă a tinereţii, dar şi a responsabilităţii din ce în ce mai pronunţate în procesul dezvoltării culturii noastre – vă dorim ani mulţi şi noi realizări!
 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog