Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

ARGUMENT

RETROSPECTIVĂ NECESARĂ

STAREA DE VEGHE

AVANPREMIERĂ EDITORIALĂ

FAȚETELE CUVÂNTULUI

CUVINTE DEZVELITE

ONOMASTICĂ

COŞERIANA

CRITICĂ. ESEU

SINTEZE

CUM SCRIA EMINESCU?

RECITIREA CLASICILOR

PRO DIDACTICA

POESIS

PROZĂ

VIAȚA FĂRĂ MACHIAJ

EX CIVITAS

REGISTRU ACTUAL

LECŢIILE ISTORIEI

DIALOGUL ARTELOR

RESTITUTIO

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

IN MEMORIAM

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

MESAJE

Împreună pe urmele adevărului

Alte articole de Revista Limba Română
Nr. 3-6, anul XXI, 2011

Pentru tipar

Domnului Alexandru Bantoş,
Colectivului revistei „Limba Română”
 
Stimaţi colegi!
Cea de-a 20-a aniversare de la fondarea revistei „Limba Română”ne oferă un fericit prilej de a vă adresa cele mai calde felicitări şi urări de bine, însoţite de dragostea şi recunoştinţa noastră pentru frumoasele Dumneavoastră realizări pe câmpia literelor româneşti.
Colectivul Muzeului Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei, instituţie care prin definiţie este un păstrător şi ocrotitor al valorilor naţionale şi universale, apreciază înalt contribuţia revistei „Limba Română” la elucidarea multiplelor probleme ce ţin de identitatea etnică şi lingvistică a românilor basarabeni, la popularizarea normelor limbii române, la valorificarea şi reconsiderarea literaturii române postbelice, precum şi la stimularea dialogului intercultural.
Constatăm cu mândrie că „Limba Română” a devenit un pilon pertinent în promovarea valorilor literare şi culturale din întreg spaţiul românesc, fiind deschisă personalităţilor remarcabile, dar şi tinerilor cercetători din domeniul lingvisticii, literaturii, ştiinţei didactice, istoriei naţionale, tuturor apărătorilor şi promotorilor adevărului ştiinţific. Apreciem în mod deosebit ediţiile speciale ale revistei, cum ar fi cele dedicate Congresului al V-lea al Filologilor Români, ce a avut ca axă de abordare denumirea corectă a limbii oficiale a statului Republica Moldova,Conferinţei ştiinţifice „Limba română este numele corect al limbii noastre”,volumele apărute în Colecţia Biblioteca revistei „Limba Română” etc. Consemnăm, de asemenea, şi remarcabilele pagini dedicate centrelor de cultură şi civilizaţie românească, personalităţilor notorii ale vieţii ştiinţifice şi culturale româneşti.
Două decenii de activitate în serviciul culturii şi istoriei noastre au lăsat urme adânci în solul basarabean, v-au adus admiraţia şi respectul sincer al tuturor iubitorilor de limbă şi cultură.
În acest moment aniversar dorim din toată inima viaţă lungă prestigioasei şi mult îndrăgitei reviste „Limba Română”, succes, inspiraţie şi mulţi ani de rodnică activitate de creaţie, spre satisfacţia cititorilor, spre binele ţării şi al culturii naţionale.
La mulţi ani minunatului colectiv redacţional!
 
Colectivul Muzeului Naţional
de Arheologie şi Istorie a Moldovei
 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog