Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

ARGUMENT

FAȚETELE CUVÂNTULUI

TESTIMONIU LEXICOGRAFIC

COŞERIANA

LIMBAJ ŞI COMUNICARE

CUVINTE DEZVELITE

INTERFERENŢE

REGISTRU ACTUAL

LECŢIILE ISTORIEI

FĂURITORI AI UNIRII

INEDIT

STAREA DE VEGHE

EVOCĂRI

POESIS

PROZĂ

JUVENTUS

CRITICĂ. ESEU

CUM VORBIM, CUM SCRIEM?

SINTAXĂ

TERMINOLOGIE ŞI LIMBAJ

PRO DIDACTICA

DIALOGUL ARTELOR

DISOCIERI

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

MASĂ ROTUNDĂ

Refugiul în patria spirituală a unui intelectual

Petru BUTUC

Alte articole de
Petru BUTUC
Revista Limba Română
Nr. 3-6, anul XXI, 2011

Pentru tipar

Sincer vorbind, din momentul când am publicat în paginile revistei primul articol (1993, nr. 1), „Limba Română” a devenit pentru mine un ghid în activitatea mea de profesor universitar şi cercetător în domeniul lingvisticii. În această publicaţie de specialitate mă regăsesc în permanenţă, citind-o cu plăcere şi aflând în ea un remediu şi un sprijin intelectual de nădejde, un loc de refugiu în spaţiul de hârtie al dialogului şi circuitului de valori.
Studiile şi articolele din toate domeniile (gramatică, sociolingvistică, istoria limbii literare, teorie literară, istorie ş.a.), inserate în revistă, sunt surprinzător de utile şi interesante, deoarece sunt scrise la un înalt nivel ştiinţific şi într-o impecabilă ţinută stilistică.
Revista „Limba Română”, cu certitudine, constituie o mărturie elocventă a adevărului istoric despre identitatea noastră de limbă şi neam, autorii şi cititorii publicaţiei fiind, deopotrivă, însetaţi de limba şi cultura românească.
După părerea noastră, anume gradul ştiinţific înalt al studiilor şi articolelor publicate în revistă îi asigură acesteia prestigiul binemeritat printre specialişti. Având de mai multe ori discuţii cu studenţii Facultăţii de Filologie de la U.P.S. „Ion Creangă” şi cu profesorii din licee şi şcoli de cultură generală, am perceput o atitudine de preţuire şi respect faţă de această publicaţie de ştiinţă şi cultură.
Considerăm că revista „Limba Română” ar putea să organizeze tot mai multe discuţii şi întâlniri cu numeroşii ei colaboratori (personalităţi notorii de la noi şi din Ţară), cu studenţii din instituţiile de învăţământ superior şi cu profesorii din licee şi gimnazii, ceea ce, după părerea noastră, ar anima climatul ştiinţific şi filologic actual.
Revista „Limba Română” este nu numai o revistă utilă şi interesantă, dar şi una elegantă, sub toate aspectele, făcând, cu siguranţă, cinste, în primul rând, filologilor şi tuturor celor preocupaţi de ştiinţă, cultură şi învăţământ în Republica Moldova.
 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog