Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

LA ACADEMIA ROMÂNĂ

ADEVĂRUL DESPRE NOI

DIMENSIUNI ALE CONTINUITĂȚII ROMÂNEȘTI

PRECURSORII DESPRE UNIRE

COŞERIANA

ANALIZE ŞI INTERPRETĂRI

INTERFERENŢE

CUVINTE DEZVELITE

GRAMATICĂ

AD LITTERAM

INEDIT

RECITIREA CLASICILOR

ECOURI, REFLECȚII

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

POESIS

CRITICĂ, ESEU

SINTEZE

PRO DIDACTICA

ÎNSEMNE IDENTITARE

PORTRET

DIALOGUL ARTELOR

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

EVENIMENT

Întrunire festivă a comunităţii academice

Alte articole de Revista Limba Română
Nr. 3-6, anul XXI, 2011

Pentru tipar

Recent la Academia Română a fost consemnată aniversarea a 145-cea de la înfiinţarea prestigiosului for ştiinţific. Cu acest prilej a fost lansat Dicţionarul Tezaur al Limbii Române (DTLR), început cu un secol în urmă de B.-P. Hasdeu şi încheiat în 2010. „Acum, avem această ediţie nouă, completă, în format unic care, prin scanare, a reprodus tot ce s-a publicat anterior şi va sta în bibliotecă alături de cele 18 volume complete cu forma definitivă a dicţionarului”, a declarat Ionel Haiduc, preşedintele Academiei, care s-a referit şi la multiplele şi diversele perioade de existenţă a celui mai înalt for naţional de consacrare ştiinţifică şi culturală. Ediţia de excepţie a Dicţionarului Tezaur al Limbii Române a fost prezentată de către domnul academician Marius Sala, vicepreşedinte al Academiei, redactor responsabil.
De asemenea, la Academia Română a fost iniţiat şi realizat, între anii 2004-2009, sub egida Institutului de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu”, condus de către academicianul Eugen Simion, Dicţionarul General al Literaturii Române (DGLR) în 7 volume (Editura Univers Enciclopedic), aflat acum în pragul celei de-a doua ediţii şi având menirea de a-i aduna laolaltă „pe toţi cei care au scris şi scriu în limba română” (Eugen Simion).
Atmosfera de activitate ştiinţifică prodigioasă şi efervescenţa creatoare din Academia Română este marca pe care o poartă multiplele realizări, precum şi planurile de perspectivă, prin care cercetătorii din instituţiile academice îi promovează imaginea atât în ţară, cât şi peste hotare.
 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog