Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

LA ACADEMIA ROMÂNĂ

ADEVĂRUL DESPRE NOI

DIMENSIUNI ALE CONTINUITĂȚII ROMÂNEȘTI

PRECURSORII DESPRE UNIRE

COŞERIANA

ANALIZE ŞI INTERPRETĂRI

INTERFERENŢE

CUVINTE DEZVELITE

GRAMATICĂ

AD LITTERAM

INEDIT

RECITIREA CLASICILOR

ECOURI, REFLECȚII

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

POESIS

CRITICĂ, ESEU

SINTEZE

PRO DIDACTICA

ÎNSEMNE IDENTITARE

PORTRET

DIALOGUL ARTELOR

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

SIMPOZION

110 ani de la naşterea profesorului Gheorghe I. Năstase

Vitalie SOCHIRCĂ

Alte articole de
Vitalie SOCHIRCĂ
Revista Limba Română
Nr. 4-6, anul XVI, 2006

Pentru tipar

În zilele de 3 şi 4 martie 2006, în Republica Moldova a avut loc o suită de acţiuni prilejuite de împlinirea a 110 ani de la naşterea profesorului Gheorghe I. Năstase, în 1918 membru al Sfatului Ţării.
Prima manifestare de omagiere publică, în Basarabia, a distinsului om de ştiinţă şi patriot al neamului românesc a fost organizată la Catedra de Ştiinţe ale Solului, Geologie şi Geografie, cu sprijinul Societăţii de Geografie, al Asociaţiei Istoricilor din Republica Moldova, al Casei Limbii Române „Nichita Stănescu” şi al profesorilor din satul Hristici, raionul Soroca, unde s-a născut Gh. I. Năstase.
Evocarea ilustrului înaintaş a demarat cu o masă rotundă desfăşurată la Casa Limbii Române „Nichita Stănescu”. Moderator: Alexandru Bantoş, directorul instituţiei. La dialog au participat: invitaţii de onoare Dumitru Năstase, fiul lui Gheorghe I. Năstase, profesor universitar, care a susţinut doctoratul la Sorbona, Ioan Donisă, doctor în geografie, profesor la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi, academicianul Silviu Berejan, scriitorii Vladimir Beşleagă şi Ion Hadârcă, conf. doctor în filologie Ana Bantoş, profesorul universitar Nicolae Felecan, prorector al Universităţii de Nord din Baia Mare, istoricul literar Pavel Balmuş, cercetători ştiinţifici din alte domenii, precum şi un grup de profesori de română din diferite zone ale Republicii Moldova. În context, au fost nuanţate mai multe aspecte necunoscute din viaţa şi activitatea profesorului Gh. I. Năstase şi s-a accentuat necesitatea valorificării moştenirii sale ştiinţifice şi pedagogice.
A urmat o şedinţă de comunicări la Universitatea de Stat din Moldova. Simpozionul ştiinţific a fost moderat de doctorul în geografie Mihai Coşcodan şi doctorul habilitat în istorie Anatol Petrencu. Deosebit de emoţionantă a fost, şi aici, comunicarea profesorului Dumitru Năstase despre tatăl său, a profesorului Ioan Donisă, unul dintre discipolii apropiaţi ai lui Gheorghe I. Năstase, precum şi decernarea premiului „Gheorghe I. Năstase” de către Societatea de Genealogie, Heraldică şi Arhivistică (preşedinte – Silviu Tabac) doctorului în geografie Mihai Hachi de la Academia de Studii Economice din Republica Moldova. Cu mult interes au fost audiate comunicările doctorilor în istorie Gheorghe Paladi şi Ion Negrei, a academicianei Tatiana Constantinov, a doctorului în geografie Nicolae Boboc, a cunoscutului istoric literar şi editor Iurie Colesnic, care a pus în lumină aspecte inedite ale activităţii celui care a fost Gheorghe I. Năstase.
În ziua de 4 martie participanţii la simpozion s-au deplasat la Hristici, Soroca, satul de baştină al lui Gheorghe I. Năstase, unde s-au bucurat de ospitalitatea deosebită a locuitorilor, a colectivului gimnaziului din localitate, condus de doamna director Margareta Năstase, şi a numeroşilor reprezentanţi ai dinastiei Năstase.
Acţiunile au constituit un omagiu adus unui înaintaş din „generaţia de aur” a Basarabiei, care a contribuit la făurirea Marii Uniri.
 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog