Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

ARGUMENT

RETROSPECTIVĂ NECESARĂ

STAREA DE VEGHE

AVANPREMIERĂ EDITORIALĂ

FAȚETELE CUVÂNTULUI

CUVINTE DEZVELITE

ONOMASTICĂ

COŞERIANA

CRITICĂ. ESEU

SINTEZE

CUM SCRIA EMINESCU?

RECITIREA CLASICILOR

PRO DIDACTICA

POESIS

PROZĂ

VIAȚA FĂRĂ MACHIAJ

EX CIVITAS

REGISTRU ACTUAL

LECŢIILE ISTORIEI

DIALOGUL ARTELOR

RESTITUTIO

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

IN MEMORIAM

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

PREZENTĂRI ŞI RECENZII

Noi apariţii editoriale la Casa Limbii Române

Alte articole de Revista Limba Română
Nr. 1-3, anul XVI, 2006

Pentru tipar

Sub egida Casei Limbii Române a apărut recent manualul Grammaire française. Morphologie et syntaxe. Guide bref, semnat de Tatiana Guriţanu. Autoarea încearcă să prezinte gramatica franceză într-o formă succintă, structurată după criterii logice şi, respectiv, accesibilă.
Volumul este alcătuit din două părţi: morfologie şi sintaxă. Pentru a facilita însuşirea teoriei gramaticale, materialul este prezentat în formă de tabele şi scheme.
Cartea nu reprezintă o simplă expunere a problemelor gramaticii franceze, ci un „ghid”, diferit de un manual obişnuit. Autoarea confirmă faptul că pentru explicarea problemelor de gramatică trebuie folosită metoda aplicată în manualele elaborate de autori francezi.
Ghidul este recomandat tuturor celor care vor să studieze mai aprofundat limba franceză.
Consemnăm şi apariţia, sub aceeaşi egidă, a cărţii lui Ianoş Ţurcanu, Cugetări de astăzi şi de ieri. Volumul conţine un număr impresionant de aforisme care sunt expuse într-o succesiune aleatorie, fără a fi supuse vreunor exigenţe tematice sau limitate de vreun titlu ori subtitlu.
Ilustrată cu lucrări de Salvador Dali, cartea Cugetări de astăzi şi de ieri promite o lectură antrenantă a cugetărilor unui autor reflexiv, care devine, spre deliciul cititorului, extrem de ironic când se autoevaluează: „Sper ca din aforismele mele să rămână măcar unul. Drept că pe acela încă nu l-am scris”.
 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog