Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

ARGUMENT

RETROSPECTIVĂ NECESARĂ

DIMENSIUNI ALE UNITĂŢII NOASTRE

COŞERIANA

LIMBAJ ŞI COMUNICARE

ITINERAR LEXICAL

SINTEZE

CUVINTE DEZVELITE

PRO DIDACTICA

INTERFERENŢE

CRITICĂ, ESEU

PREZENTĂRI ŞI RECENZII

EVENIMENT

RESTITUIRI

RECITIREA CLASICILOR

DIALOGUL ARTELOR

NICOLAE POPA – 60

ARS POETICA

LECŢIILE ISTORIEI

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

STAREA DE VEGHE

PROFIL

PROZĂ

MESERII DE ALTĂDATĂ

ECOURI, REFLECȚII

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

ANIVERSĂRI. VALERIU RUSU – 70

Autentic mesager al identităţii noastre

Alte articole de Revista Limba Română
Nr. 12, anul XV, 2005

Pentru tipar

Pe 9 septembrie 2005 la Casa Limbii Române din Chişinău a fost omagiat profesorul Valeriu Rusu, preşedinte de onoare al acestei instituţii. Participanţii la întrunire – scriitori, oameni de ştiinţă, cadre didactice – au vorbit cu aleasă preţuire despre personalitatea distinsului basarabean. Nume de referinţă în Franţa, Valeriu Rusu este de aproximativ două decenii unul dintre cei mai prodigioşi promotori ai limbii, literaturii şi civilizaţiei româneşti în spaţiul francofon. Sensibil la evenimentele ştiinţifice, literare, dar şi politice din Republica Moldova, Valeriu Rusu participă la diverse acţiuni ce au loc în Republica Moldova şi România, încurajază realizarea unor proiecte în măsură să amelioreze climatul social, cultural şi lingvistic de la noi. Astfel, cu sprijinul Departamentului de Lingvistică Comparată a Limbilor Romanice şi Română de la Universitatea Aix-en-Provence, condus de Domnia sa, a fost elaborată concepţia Casei Limbii Române din Chişinău. Inaugurată în 1998, instituţia promovează cultura, literatura, istoria noastră, contribuie la extinderea ariei de utilizare a limbii oficiale în Republica Moldova, având o pondere aparte în procesul de asanare a situaţiei lingvistice de la noi, contribuind la integrarea alolingvilor în societate. Sute de concetăţeni au urmat aici cursuri calificate, obţinând deprinderile necesare de a comunica în limba română. Utile în acest sens s-au dovedit a fi manualele lui Valeriu Rusu (Limba română. Limbă, literatură, civilizaţie; Limba română. Cuvinte şi imagini)traduse din franceză şi editate de echipa redacţiei noastre. Cu participarea domnului Valeriu Rusu şi a doamnei Aurelia Rusu (cunoscută editoare a creaţiei eminesciene şi autoare a unor fundamentale exegeze despre opera marelui poet) a fost inaugurat Centrul Academic Internaţional „Mihai Eminescu”.
Referindu-se la activitatea ştiinţifică şi didactică a omagiatului, Alexandru Bantoş, director al Casei Limbii Române, poeţii Grigore Vieru, Nicolae Dabija, Iulian Filip, Ion Hadârcă, Vasile Romanciuc, Ianoş Ţurcanu, profesorii Anatol Ciobanu, Ana Bantoş, Vitalie Zagaevschi, Vasile Pavel şi alţi vorbitori au remarcat competenţa profesională a lui Valeriu Rusu. Studiile, articolele, prelegerile Domniei sale, originale şi accesibile pledoarii în favoarea cauzei românismului, suscită interesul străinilor pentru adevăratele valori ale literaturii şi culturii noastre, dezvăluie frumuseţile nebănuite ale limbii române. Valeriu Rusu, au menţionat cei prezenţi, este un autentic mesager al identităţii noastre naţionale. Graţie lui, francezii au posibilitatea de a se familiariza cu tezaurul spiritual al românilor, cu cele mai reprezentative lucrări din domeniul literaturii, lingvisticii etc. Din iniţiativa profesorului, în Franţa, în România şi în Republica Moldova au apărut în traducere franceză câteva antologii de poezie românească contemporană, incluzând şi un important număr de autori din Republica Moldova, literatura română obţinând o şansă în plus de a se lansa în circuit internaţional.
În ziua sa de naştere Valeriu Rusu a primit felicitări din partea prietenilor, a admiratorilor, a multor basarabeni ce cunosc şi apreciază munca ilustrului nostru compatriot.
 
Limba Română
 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog