Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

ARGUMENT

FAȚETELE CUVÂNTULUI

TESTIMONIU LEXICOGRAFIC

COŞERIANA

LIMBAJ ŞI COMUNICARE

CUVINTE DEZVELITE

INTERFERENŢE

REGISTRU ACTUAL

LECŢIILE ISTORIEI

FĂURITORI AI UNIRII

INEDIT

STAREA DE VEGHE

EVOCĂRI

POESIS

PROZĂ

JUVENTUS

CRITICĂ. ESEU

CUM VORBIM, CUM SCRIEM?

SINTAXĂ

TERMINOLOGIE ŞI LIMBAJ

PRO DIDACTICA

DIALOGUL ARTELOR

DISOCIERI

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

IN MEMORIAM

In memoriam Nicolae Corlăteanu

Alte articole de Revista Limba Română
Nr. 10, anul XV, 2005

Pentru tipar

Pe 21 octombrie 2005, a încetat din viaţă academicianul Nicolae Corlăteanu. E o pierdere ireparabilă. Savant notoriu, regretatul profesor a fost, în ultimul deceniu, şi un promotor de mare audienţă al revenirii la adevăr, şi-a exprimat, nu o dată, crezul de slujitor al ştiinţei filologice, încurajând efortul urmaşilor de a reafirma, prin ceea ce fac, normalitatea, inclusiv – apariţia la Chişinău a revistei „Limba Română”. Întru cinstirea curată a memoriei sale, este, credem, de datoria fiecărui cetăţean al acestei ţări să ia aminte de povaţa înţeleaptă pe care a lăsat-o, cu glas testamentar: „Ţineţi minte! – v-o spun în calitate de încercat drumeţ pe întortocheatele căi ale basarabenilor – Limba română este numele corect şi adevărat al limbii noastre şi ea trebuie să ne unească, să devină un izvor de bucurii pentru contemporani şi pentru cei ce vor veni după noi”.
Imaginea eminentului lingvist va rămâne mereu în sufletele noastre.
Dumnezeu să-l odihnească în pace!
 
Colegiul de redacţie al revistei „Limba Română”


 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog