Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

DIMENSIUNI ALE PERMANENȚEI ROMÂNEȘTI

DIN TAINELE SCRISULUI ROMÂNESC

CRITICĂ, ESEU

ANUL LITERAR 2017

POESIS

PRO DIDACTICA

SINTEZE

AD LITTERAM

DIALOGUL ARTELOR

EVENIMENT

ECOURI, REFLECȚII

LIMBAJ ŞI COMUNICARE

CUVINTE DEZVELITE

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

SUFLET DE VEGHE

ITINERAR LEXICAL

UNIVERSUL VIRTUȚILOR CREȘTINE

DESTINE

PROZĂ

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

ARGUMENT

La naşterea poetului

Ştefan Aug. DOINAŞ

Alte articole de
Ştefan Aug. DOINAŞ
Revista Limba Română
Nr. 1-3, anul XV, 2005

Pentru tipar

ce vast uragan de tăcere şi
            foame de Cântec al limbii –
                        acolo-n adânc sau aici
                                   pe guri de păstori şi mirese
 
făcut-au posibilă naşterea
            Lui? Enigmatica oră
                        ca vis al poporului său
                                   ardea-n oseminte sculate
 
era poate-o formă a văilor
            puls răcoros al dreptăţii
                        pe care mulţimile vor
                                   să-l simtă bătând într-un geniu?
 
era poate-o formă a timpului
            matrice-a vrerilor noastre
                        de-a fi? ca-ntr-un vultur dormind
                                   născutu-s-a-n noi Eminescu
 
şi tot ce era doar un limb ca de
            fum al Istoriei iată:
                        sub albele-i scutece brusc
                                   porni ca temei al Fiinţei
 
acuma şi-n veac! luminat dinlă-
            untru-i stă corpul de sunet
                        iar noi numai umbră şi zvon
                                   cădem din arcata-i sprânceană
 
ca ordin secret al luminii se
            naşte Poetul: pe frunte
                        el duce – brăzdată de plug
                                   răspântia zilelor sale
 
ca flacăra-n lanuri de cânepă
            vine teribilul imn al
                        Destinului – gură muşcând
                                   din timp şi scuipând viitorul


 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog