Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

ARGUMENT

FAȚETELE CUVÂNTULUI

TESTIMONIU LEXICOGRAFIC

COŞERIANA

LIMBAJ ŞI COMUNICARE

CUVINTE DEZVELITE

INTERFERENŢE

REGISTRU ACTUAL

LECŢIILE ISTORIEI

FĂURITORI AI UNIRII

INEDIT

STAREA DE VEGHE

EVOCĂRI

POESIS

PROZĂ

JUVENTUS

CRITICĂ. ESEU

CUM VORBIM, CUM SCRIEM?

SINTAXĂ

TERMINOLOGIE ŞI LIMBAJ

PRO DIDACTICA

DIALOGUL ARTELOR

DISOCIERI

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

GRIGORE VIERU – 70

O conştiinţă lucidă şi ziditoare a neamului

Filip TEODORESCU

Alte articole de
Filip TEODORESCU
Revista Limba Română
Nr. 1-3, anul XV, 2005

Pentru tipar

Mesajul domnului Filip Teodorescu,
ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României
în Republica Moldova, prilejuit de aniversarea a 70 de ani
de la naşterea academicianului Grigore Vieru
 
Iubite maestre, domnule Grigore Vieru,
Cu cele mai sincere sentimente de înaltă preţuire şi admiraţie, vă adresez – cu prilejul împlinirii celor 70 de ani – alese felicitări pentru dăruirea cu care v-aţi afirmat pe întregul parcurs al creaţiei Dumneavoastră ca „suflet în sufletul neamului”, devenind un mare poet.
Timp de aproape jumătate de secol aţi creat o poezie deschisă ca o carte de citire şi aţi devenit un educator de conştiinţă, modelând mai multe generaţii de tineri în spiritul demnităţii, al iubirii de părinţi şi al cultului pentru mamă, în spiritul dragostei de tot ce conferă individualitate neamului nostru: graiul, istoria şi tradiţia românească.
Urmând exemplul apostolic al marilor creatori români din toate timpurile, v-aţi înţeles datoria de poet şi, cu măsura talentului Dumneavoastră, aţi scris versuri înflăcărate despre „crinii latiniei”, pentru a trezi neamul la conştiinţă, la gândire liberă, educându-l să nu se lepede de moştenirea din străbuni.
Ca poet-simbol al literaturii române din Republica Moldova, aţi ştiut să transmiteţi, din caracterul Dumneavoastră cu multe carate de dârzenie, misionarismul, credo-ul etic şi civic celor mai mulţi confraţi de condei şi, împreună, aţi arătat că, la timpul de examen cerut de istorie, scriitorii pot fi o conştiinţă lucidă şi ziditoare a neamului din care fac parte.
Prin opera întregii vieţi aţi dăruit lumină în spaţiul spiritualităţii româneşti, personalitatea Dumneavoastră regăsindu-se cu strălucire pe locul de frunte al poeţilor contemporani.
Alături de milioanele de admiratori din cele două state de limbă română şi de zecile de mii de români de pe toate continentele, vă adresez, alături de cei apropiaţi, între care vă rog să-i prenumăraţi şi pe membrii Ambasadei României în Republica Moldova, cele mai calde urări de sănătate, întru mulţi ani, cu aceeaşi înaltă slujire pe altarul nemuririi neamului.
 
14 februarie 2005


 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog