Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

ARGUMENT

FAȚETELE CUVÂNTULUI

TESTIMONIU LEXICOGRAFIC

COŞERIANA

LIMBAJ ŞI COMUNICARE

CUVINTE DEZVELITE

INTERFERENŢE

REGISTRU ACTUAL

LECŢIILE ISTORIEI

FĂURITORI AI UNIRII

INEDIT

STAREA DE VEGHE

EVOCĂRI

POESIS

PROZĂ

JUVENTUS

CRITICĂ. ESEU

CUM VORBIM, CUM SCRIEM?

SINTAXĂ

TERMINOLOGIE ŞI LIMBAJ

PRO DIDACTICA

DIALOGUL ARTELOR

DISOCIERI

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

RECENZII

O lucrare utilă

Alte articole de Revista Limba Română
Nr. 1-3, anul XV, 2005

Pentru tipar

Editura Lumen din Iaşi a lansat la sfârşitul anului 2004 o importantă lucrare lexicografică – Dicţionarul frazeologic român selectiv, cu echivalente în limbile franceză, engleză şi neogreacă, avându-i în calitate de autori pe cunoscuţii lingvişti ieşeni Mircea Fotea şi Ecaterina Ţăranu. Lucrarea, aşa cum precizează în prefaţă autorii, „se adresează vorbitorilor altor limbi care şi-au însuşit structurile fundamentale ale limbii române într-un mod organizat: an pregătitor pentru învăţarea limbii române, cursuri de vară de limbă şi civilizaţie românească, învăţământ universitar sau printr-un efort propriu îşi doresc aprofundarea cunoaşterii acestei limbi pentru a ajunge la noi performanţe în înţelegerea, vorbirea şi scrierea ei”. Având drept obiect de abordare locuţiuni şi expresii româneşti „reprezentative pentru toate nivelele stilistice ale limbii”, autorii oferă cititorului posibilitatea de a cunoaşte elementele de bază ce conferă originalitate vorbirii şi gândirii. Expresiile şi locuţiunile, selectate în funcţie de gradul lor de răspândire pe întreg teritoriul lingvistic românesc, sunt explicate mai întâi în limba română, utilizate în contexte selectate din opere literare sau construite de autori, pentru a face mesajul cât mai limpede. Fiind concepută ca o lucrare practică şi utilă (cuprinde un număr de 1.510 de cuvinte-cheie şi 4.060 de expresii şi locuţiuni), având o structură simplă şi clară, Dicţionarul frazeologic român selectiv are premise reale să devină „un instrument de lucru foarte necesar şi eficient pentru toate categoriile de vorbitori interesaţi de perfecţionarea cunoaşterii limbii române”. Utilitatea lui poate fi şi mai mare dacă, la o eventuală reeditare, dicţionarul ar include încă o limbă de circulaţie – rusa. În această variantă ar putea apărea la Chişinău cu un tiraj care să acopere imperativul unei mai bune cunoaşteri a limbii române de către mulţi (foarte mulţi!) cetăţeni ai Republicii Moldova.
 
L.R.


 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog