Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

DIMENSIUNI ALE PERMANENȚEI ROMÂNEȘTI

DIN TAINELE SCRISULUI ROMÂNESC

CRITICĂ, ESEU

ANUL LITERAR 2017

POESIS

PRO DIDACTICA

SINTEZE

AD LITTERAM

DIALOGUL ARTELOR

EVENIMENT

ECOURI, REFLECȚII

LIMBAJ ŞI COMUNICARE

CUVINTE DEZVELITE

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

SUFLET DE VEGHE

ITINERAR LEXICAL

UNIVERSUL VIRTUȚILOR CREȘTINE

DESTINE

PROZĂ

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

ARGUMENT

Literatura şi globalizarea

Alte articole de Revista Limba Română
Nr. 11, anul XIV, 2004

Pentru tipar

În acest număr de revistă cititorii sunt invitaţi să „traverseze” teritorii tematice mai largi decât cele tradiţionale pentru Limba Română.  
Prezentăm în continuare punctele de vedere vizând fenomenul globalizării expuse în cadrul unui eveniment de mare anvergură: a treia ediţie a Festivalului Zile şi Nopţi de Literatură, desfăşurat la Mangalia, în septembrie curent, graţie voinţei comune a Uniunii Scriitorilor din România, Institutului Cultural Român, Societăţii Române de Radio şi Primăriei Municipiului Mangalia. Anticipând reacţiile, ideile şi atitudinile variate ale participanţilor, publicate în paginile acestui număr, precizăm că întrunirea oamenilor de litere din întreaga lume se înscrie în şirul unor acţiuni culturale de importanţă internaţională.
Cum e şi firesc, la acest festival al literaturii şi al ideilor au participat şi scriitori din Republica Moldova. Unul dintre ei este poetul, eseistul şi traducătorul Leo Butnaru, secretar al Filialei Chişinău a Uniunii Scriitorilor din România. Anume domniei sale îi datorăm această formulă a revistei, inclusiv o serie de interviuri şi mai multe traduceri din poezia unor autori chinezi.
Eugen Uricaru, Mihai Cimpoi, Lucian Vasiliu, Nora Iuga, Lucian Alexiu, Gabriel Chifu, Nichita Danilov, Marin Mincu, Constantin Abăluţă, Dumitru Chioaru, Horia Gârbea ş.a. se pronunţă – relativ la consecinţele globalizării – în numele intelectualităţii de creaţie din ţară, iar Dinu Flămând şi Constantin Frosin vin să-i completeze, comentând eventualele efecte ale globalizării din unghiul scriitorilor din diaspora. Sunt relevabile intervenţiile poetului sârb Adam Puslojić, un mare prieten şi admirator al literaturii române. (Mulţumim, maestre!) Cititorul interesat de spectacolul viu al gândirii speculative va descoperi şi mesajele – sugestive în acest sens – ale unor autori din Franţa, Israel, Germania, Anglia, Turcia, Slovenia, Grecia, Spania şi din alte ţări şi va avea surpriza să constate cât de diferite sunt totuşi (dar şi cât de asemănătoare!) neliniştile, speranţele şi mentalităţile scriitorilor şi oamenilor de cultură din diferite regiuni ale lumii.
Cum se vor răsfrânge fluctuaţiunile istoriei contemporane asupra identităţii noastre naţionale?...
Va afecta oare acest proces complicat, cu efecte surprinzătoare, şi literatura?
Este greu de prevăzut.
Ceea ce se poate însă afirma cu certitudine este faptul că globalizarea va favoriza intensificarea dialogului dintre naţiuni, culturi şi civilizaţii.
 
Limba Română


 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog