Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

ARGUMENT

RETROSPECTIVĂ NECESARĂ

PROFILURI LITERARE EUROPENE

LIMBAJ ŞI COMUNICARE

CUVINTE DEZVELITE

REGISTRU ACTUAL

CRITICĂ. ESEU

POESIS

INSTANTANEU

ANIVERSĂRI. VICTOR A. VOICU – 80

DESTINE

STAREA DE VEGHE

FĂURITORI AI UNIRII

INEDIT

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

INTERFERENŢE

AD LITTERAM

RESTITUTIO

IN MEMORIAM ANATOL CIOBANU

SINTAXĂ

LOGIC ȘI ANALOGIC ÎN COMUNICARE

RECITIREA CLASICILOR

TEXTE SACRE

PRO DIDACTICA

DIALOGUL ARTELOR

VOCI DIN TRECUT

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

APĂRĂTOR AL PATRIEI ŞI AL CREDINŢEI

Cărţi ruseşti despre noi

Alte articole de Revista Limba Română
Nr. 9-10, anul XIV, 2004

Pentru tipar

Scris în a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi publicat în ianuarie 1889 la Sankt Petersburg, valorosul studiu Румынск господарства... recunoaşte – prin chiar titlul său – românitatea Valahiei şi a Moldovei medievale, certificînd, încă o dată, că obîrşia noastră comună era receptată – şi de istoriografia rusă a vremii – ca o dimensiune etnică anterioară actului de întemeiere a României moderne (1859).
Iar la pagina 71, unde sînt menţionate anumite acţiuni diplomatice şi militare ale lui Ştefan cel Mare, poporul acestui... atît de „al nostru” domnitor este numit (a se vedea sublinierea care – deh! – ne aparţine) „молдавские румыны”, ceea ce în limba lui Alexie Mateevici şi a lui Nichita Stănescu se traduce prin... românii moldoveni.


 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog