Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

ARGUMENT

RETROSPECTIVĂ NECESARĂ

PROFILURI LITERARE EUROPENE

LIMBAJ ŞI COMUNICARE

CUVINTE DEZVELITE

REGISTRU ACTUAL

CRITICĂ. ESEU

POESIS

INSTANTANEU

ANIVERSĂRI. VICTOR A. VOICU – 80

DESTINE

STAREA DE VEGHE

FĂURITORI AI UNIRII

INEDIT

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

INTERFERENŢE

AD LITTERAM

RESTITUTIO

IN MEMORIAM ANATOL CIOBANU

SINTAXĂ

LOGIC ȘI ANALOGIC ÎN COMUNICARE

RECITIREA CLASICILOR

TEXTE SACRE

PRO DIDACTICA

DIALOGUL ARTELOR

VOCI DIN TRECUT

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

LITERATURĂ UNIVERSALĂ

...Încâlcit ştrengar, Arthur!*

Alte articole de Revista Limba Română
Nr. 9-10, anul XIV, 2004

Pentru tipar

S-a născut la Charleville (20 octombrie 1854-1891). Geniu de o precocitate extraordinară. La vârsta de numai nouăsprezece ani îşi încheie opera. Revoltându-se împotriva tuturor tradiţiilor, caută să exprime în poezie absolutul lucrurilor. A avut o mare influenţă asupra poeziei moderne europene. Literatura universală îi datorează Corabia beată, Iluminările, Un anotimp în infern şi alte scrieri de o valoare inovatorie excepţională. De la vârsta de douăzeci de ani se plasează (până la moarte) pe orbita unei vieţi lipsite de orice... „joc secund” de-a poezia. Les illuminations – capodopera poetului – au fost publicate fără ştirea lui, într-o perioadă când literatura nu-l mai interesa deloc, şi numai graţie dorinţei unor foşti prieteni – ca Varlaine – de a-i alimenta gloria târzie.
Iluminările reprezintă, de fapt, un fel de sinteză a întregii creaţii rimbauldiene. Sub aspectul mijloacelor de expresie, varietatea lor este uluitoare. Privite din această perspectivă, ele constituie un tezaur de fraze memorabile care vor răspunde sensibilităţii umane atâta timp cât va dăinui limba franceză.
 
 
* Nicolae Labiş.


 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog