Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

ARGUMENT

FAȚETELE CUVÂNTULUI

TESTIMONIU LEXICOGRAFIC

COŞERIANA

LIMBAJ ŞI COMUNICARE

CUVINTE DEZVELITE

INTERFERENŢE

REGISTRU ACTUAL

LECŢIILE ISTORIEI

FĂURITORI AI UNIRII

INEDIT

STAREA DE VEGHE

EVOCĂRI

POESIS

PROZĂ

JUVENTUS

CRITICĂ. ESEU

CUM VORBIM, CUM SCRIEM?

SINTAXĂ

TERMINOLOGIE ŞI LIMBAJ

PRO DIDACTICA

DIALOGUL ARTELOR

DISOCIERI

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

ANIVERSĂRI. ANATOL CIOBANU – 70

Anatol CIOBANU – 70

Tudor FURDUI

Alte articole de
Tudor FURDUI
Revista Limba Română
Nr. 1-3, anul XIV, 2004

Pentru tipar

Stimate domnule Profesor Anatol Ciobanu!
 
Consacrîndu-vă zi de zi activităţii ştiinţifice şi didactice în domeniul lingvisticii, domeniu pe care l-aţi îmbogăţit cu numeroase şi valoroase contribuţii, aţi ajuns a fi astăzi unul dintre pilonii pe care se sprijină ştiinţa filologică şi învăţămîntul universitar din Moldova. Dumneavoastră, domnule Profesor, sînteţi un veritabil om de ştiinţă, care a reuşit să îmbine, cu talent, într-o manieră dezinvoltă, rigorile cercetării destinului limbii române atît sub aspectul corectitudinii, cît şi sub aspectul funcţionării ei în societatea noastră.
Fascinat de tainele şi splendorile limbii materne, aţi fost implicat plenar în acţiunea de cultivare şi promovare a variantei îngrijite a limbii române la est de Prut. În calitate de profesor universitar, aţi altoit numeroaselor generaţii de specialişti dragostea pentru frumuseţea limbii, simţul răspunderii pentru corectitudinea cuvîntului rostit şi scris.
Pe parcursul activităţii de profesor şi savant aţi avut nu numai statutul de specialist recunoscut în domeniul lingvisticii, ci şi acela de luptător consecvent pentru drepturile fireşti ale limbii române la ea acasă. Implicarea în mişcarea pentru recunoaşterea unităţii limbii standard de pe ambele maluri ale Prutului, pentru revenirea la alfabetul latin şi pentru afirmarea dreptului populaţiei băştinaşe la limba română constituie un capitol aparte în activitatea Dvs. de lingvist, devenind şi un model de demnitate naţională şi de devotament faţă de limbă şi de neam.
Mult stimate domnule membru corespondent al A.Ş.M., dorim să promovaţi cu elanul dintotdeauna cultura şi ştiinţa autentică, să aveţi aceeaşi capacitate de muncă întru prosperarea neamului şi a spiritualităţii noastre. Să fiţi, domnule Profesor, şi de acum înainte unul dintre cei mai activi membri ai celui mai mare partid cu numele de Limba Noastră cea Română.
La mulţi ani!


 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog