Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

DIMENSIUNI ALE PERMANENȚEI ROMÂNEȘTI

DIN TAINELE SCRISULUI ROMÂNESC

CRITICĂ, ESEU

ANUL LITERAR 2017

POESIS

PRO DIDACTICA

SINTEZE

AD LITTERAM

DIALOGUL ARTELOR

EVENIMENT

ECOURI, REFLECȚII

LIMBAJ ŞI COMUNICARE

CUVINTE DEZVELITE

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

SUFLET DE VEGHE

ITINERAR LEXICAL

UNIVERSUL VIRTUȚILOR CREȘTINE

DESTINE

PROZĂ

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

ANIVERSĂRI. ANATOL CIOBANU – 70

Bibliografie selectivă*

Alte articole de Revista Limba Română
Nr. 1-3, anul XIV, 2004

Pentru tipar

1. Seminar special la gramatică, Chişinău, UM, 1965, 40 p.
2. Practicum la fonetică şi sintaxă (în colab.), Chişinău, Lumina, 1968, 171 p.
3. Să scriem şi să vorbim corect, Chişinău, Lumina, 1970, 127 p.
4. Încercare de analiză semantico-distributivă a unor verbe semicopulative, U.S.M., 1973, 86 p.
5. Probleme dificile de gramatică, Chişinău, Lumina, 1971, 100 p.
6. Sintaxa verbelor semicopulative. Rezumatul tezei de doctor habilitat, Universitatea „M.V.Lomonosov” din Moscova, 1973, 48 p.
7. Limba română. Manual pentru cl. a VIII-a (în colab.), Chişinău, Lumina, 1975 (10 ediţii).
8. Lucrări de control la sintaxă, Chişinău, U.S.M., 1975, 46 p.
9. Punctuaţia (practicum) (în colab.), Chişinău, Lumina, 1975, 172 p. (ed. a VI-a, 1989).
10. Practicum la sintaxă, Chişinău, Lumina, 1976, 143 p.
11. Sintaxa propoziţiei, Chişinău, Lumina, 1977, 92 p.
12. Sintaxa verbelor semicopulative (analiză semantico-distributivă), vol. I, Chişinău, Ştiinţa, 1976, 234 p.
13. Sintaxa verbelor semicopulative (analiză semantico-distributivă), vol.II, Chişinău, Ştiinţa, 1978, 182 p.
14. Sintaxa practică (şi elemente de analiză transformaţională), Chişinău, Lumina, 1982, 198 p.
15. Morfologia limbii române (coautor şi coredactor), Chişinău, Lumina, 300 p.
16. Sintaxa frazei, Chişinău, Lumina, 1984, 84 p.
17. Sintaxa limbii române (coautor, redactor resp.), Chişinău, Lumina, 1987, 400 p.
18. Sintaxa şi semantica, Chişinău, Ştiinţa, 1987, 198 p.
19. Limba maternă şi cultivarea ei, Chişinău, Lumina, 1988, 319 p.
20. Norme ortografice, ortoepice şi de punctuaţie ale limbii române (în colab.), Chişinău, Lumina, 1990, 208 p.
21. Sintaxa practică, Chişinău, Lumina, 1991, 276 p.
22. Lingua latina est fundamentum linguae nostrae, Chişinău, 1992, Program, 53 p.
23. Culegere de exerciţii la limba română (în colab.), Chişinău, Lumina, 1993, 334 p.
24. Funcţia limbii române, Chişinău, Lumina, 1993, 252 p.
25. Limba română. Manual pentru cl. a IX-a, Chişinău, Lumina, 1995.
26. Lingua latina. Manual pentru instituţiile de învăţământ superior (în colab.), Chişinău, Ştiinţa, 1996, 687 p.
27. Limba latină. Manual pentru cl. a X-a (în colab.), Chişinău, Lumina, 1999, 112 p.
28. Limba latină. Manual pentru cl. a XI-a (în colab.), Chişinău, Lumina, 1999, 160 p.
29. Punctuaţia limbii române, Chişinău, Universitas, 2000, 762 p.
30. Mic dicţionar latin-român de expresii consacrate (în colaborare cu L. Novac), Chişinău, Museum, 2002, 208 p.
 
 
* Lista bibliografică cuprinde doar cărţile (monografii, manuale, dicţionare) domnului profesor. N-au fost incluse articolele şi studiile ştiinţifice, publicate în diferite culegeri şi reviste de specialitate din Republica Moldova, România, Federaţia Rusă, Franţa, Ucraina, Georgia, Belarus, Tadjikistan, Letonia etc.


 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog