Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

DIMENSIUNI ALE PERMANENȚEI ROMÂNEȘTI

DIN TAINELE SCRISULUI ROMÂNESC

CRITICĂ, ESEU

ANUL LITERAR 2017

POESIS

PRO DIDACTICA

SINTEZE

AD LITTERAM

DIALOGUL ARTELOR

EVENIMENT

ECOURI, REFLECȚII

LIMBAJ ŞI COMUNICARE

CUVINTE DEZVELITE

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

SUFLET DE VEGHE

ITINERAR LEXICAL

UNIVERSUL VIRTUȚILOR CREȘTINE

DESTINE

PROZĂ

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

ANIVERSĂRI. ANATOL CIOBANU – 70

Sincere felicitări

Anatol PETRENCU

Alte articole de
Anatol PETRENCU
Revista Limba Română
Nr. 1-3, anul XIV, 2004

Pentru tipar

Mult stimate domnule profesor Anatol Ciobanu! Asociaţia Istoricilor din Republica Moldova vă adresează cele mai sincere felicitări cu ocazia împlinirii frumoasei vârste de 70 de ani, dorindu-vă noi realizări pe tărâmul activităţii ştiinţifice şi pedagogice.
Noi, istoricii, vă cunoaştem şi vă apreciem înalt lucrările consacrate Limbii Române, suntem împreună cu dumneavoastră atunci când afirmaţi că „e nevoie să milităm cu mai multă insistenţă pentru drepturile noastre inalienabile la identitatea glotică şi etnică, la istoria neamului, la limba noastră cea română” (Limba Română, 2003, nr. 6-10, pag. 72). Suntem convinşi că eforturile depuse în vederea apărării valorilor noastre naţionale, între care un loc primordial le revin limbii şi literaturii române, istoriei românilor, nu sunt zadarnice şi prezintă o stavilă în calea deznaţionalizării şi lichidării noastre ca parte a Neamului Românesc.
La mulţi ani şi toţi plini de rod!


 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog