Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

ARGUMENT

FAȚETELE CUVÂNTULUI

TESTIMONIU LEXICOGRAFIC

COŞERIANA

LIMBAJ ŞI COMUNICARE

CUVINTE DEZVELITE

INTERFERENŢE

REGISTRU ACTUAL

LECŢIILE ISTORIEI

FĂURITORI AI UNIRII

INEDIT

STAREA DE VEGHE

EVOCĂRI

POESIS

PROZĂ

JUVENTUS

CRITICĂ. ESEU

CUM VORBIM, CUM SCRIEM?

SINTAXĂ

TERMINOLOGIE ŞI LIMBAJ

PRO DIDACTICA

DIALOGUL ARTELOR

DISOCIERI

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

ARGUMENT

Limba română, marca noastră identitară

Stejărel OLARU

Alte articole de
Stejărel OLARU
Revista Limba Română
Nr. 1-4, anul XXIII, 2013

Pentru tipar

Limba este un prim element de identitate în evoluţia unei persoane. Aşa cum spunea foarte sugestiv Nichita Stănescu, limba este o patrie în sine, în care locuim, în care ne simţim confortabil, prin care comunicăm, ne facem cunoscuţi pe noi şi ideile noastre. Limba română reprezintă o marcă identitară veche pentru că ea este vorbită în acelaşi spaţiu de multă vreme. Prezenţa şi statornicia ei pe un teritoriu extins sunt o dovadă a importanţei acestei frumoase limbi romanice, studiată şi în Occident, în China sau Japonia. Să ne aducem aminte de faptul că Mihai Eminescu a fost tradus în limba chineză, iar Nichita Stănescu este unul dintre laureaţii români ai prestigiosului premiu Herder. Aceste realităţi se traduc printr-un interes larg răspândit pentru limba română, care, fără a fi o limbă universală, a reuşit să pătrundă pe pieţe intelectuale dintre cele mai variate.
Aşadar, putem afirma că limba română este o prezenţă notabilă, prin bogăţia ei lexicală, prin fondul deosebit de cuvinte, prin influenţele şi împrumuturile prin care a trecut. Ea rămâne limba românilor oriunde s-ar afla aceştia, poarta către o identitate aparte, aceea a celor care vorbesc şi preţuiesc limba română.
Recunoaştem şi apreciem rolul foarte important al revistei „Limba Română” care pe parcursul a două decenii promovează neîntrerupt atât valoarea estetică şi stilistică a limbii române, cât şi dezbaterile despre evoluţia ei. O astfel de prezenţă este indispensabilă în Republica Moldova din mai multe motive. În Republica Moldova se vorbeşte limba română, fapt care nu poate fi tăgăduit sau contrazis de nimeni. Peste Prut se vorbeşte o română foarte frumoasă, densă şi nuanţată, capabilă să îi înzestreze pe vorbitorii ei cu un „paşaport” lingvistic european: limba română.
În Republica Moldova există un public generos şi sensibil la fenomenele culturale actuale receptate mai ales prin intermediul limbii române. Cititorii de aici preţuiesc proza şi poezia de limba română, dramaturgia şi tot ce se transmite valoros prin limba română. Chişinăul este un oraş cosmopolit, cu oameni care au nevoi culturale rafinate, cu un public exigent, cu o bogată şi diversă viaţă literară şi artistică. Şi, în acest climat spiritual excepţional, limba română se poate considera la ea acasă.
Salut, aşadar, derularea proiectului „Revista «Limba Română» în fiecare şcoală din Republica Moldova” lansat chiar cu prilejul Zilei Limbii Române, la 31 august. Doresc mult succes publicaţiei, viaţă lungă şi realizări fructuoase. Îmi exprim convingerea că multe dintre contribuţiile revistei vor genera reacţii intelectuale de succes, vor spori numărul de cititori şi vor conduce la consolidarea unei reţele a celor care studiază limba şi literatura română.
 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog