Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

DIMENSIUNI ALE PERMANENȚEI ROMÂNEȘTI

DIN TAINELE SCRISULUI ROMÂNESC

CRITICĂ, ESEU

ANUL LITERAR 2017

POESIS

PRO DIDACTICA

SINTEZE

AD LITTERAM

DIALOGUL ARTELOR

EVENIMENT

ECOURI, REFLECȚII

LIMBAJ ŞI COMUNICARE

CUVINTE DEZVELITE

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

SUFLET DE VEGHE

ITINERAR LEXICAL

UNIVERSUL VIRTUȚILOR CREȘTINE

DESTINE

PROZĂ

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

STAREA DE VEGHE

For al opoziţiei unite

Alte articole de Revista Limba Română
Nr. 6-10, anul XIII, 2003

Pentru tipar

Convocată de către Comitetul pentru Apărarea Independenţei şi Constituţiei Republicii Moldova, Adunarea cetăţenilor din 30 noiembrie curent, a fost un eveniment necesar şi mult (poate prea mult) aşteptat. Zeci de mii de soli din majoritatea localităţilor republicii, reprezentând cele mai diverse pături sociale, au venit pe Piaţa Marii Adunări Naţionale din Chişinău pentru a-şi exprima atitudinea faţă de noua tentativă de federalizare a Republicii Moldova, dar şi faţă de multitudinea de probleme, acutizarea cărora riscă să macine ireversibil echilibrul politic, economic şi social de la noi. Este pentru prima dată în ultimul deceniu când pe aceeaşi scenă a renaşterii noastre naţionale se întâlnesc liderii tuturor partidelor de opoziţie, parlamentare şi extraparlamentare, unite de pericolul ce ameninţă viitorul nostru. Actuala criză, resimţită şi conştientizată de întreaga societate, este, aşa cum s-a accentuat în cadrul acţiunii, o consecinţă firească a subminării cuceririlor democratice de după 1989. Incompetenţa managerială a actualei guvernări, tentativa de a împiedica activitatea instituţiilor de ştiinţă şi cultură şi de a distruge sistemul de învăţământ, neglijarea patrimoniului spiritual al poporului nostru, restrângerea ariei de funcţionare a limbii române şi reanimarea ideii de a oficializa limba rusă, promovarea falselor teorii despre originea limbii, culturii, istoriei şi civilizaţiei neamului – toate acestea au cauzat nemulţumirea maselor. Discursurile rostite de către reprezentanţii societăţii civile şi ai partidelor de opoziţie (Ala Bujor, doctor în filologie, Arcadie Suceveanu, vice-preşedintele Uniunii Scriitorilor, Gheorghe Susarenco, consilier PPCD în Consiliul Municipal Chişinău, Valeriu Saharneanu, preşedintele Uniunii Jurnaliştilor din Moldova, Vitalie Nagacevschi, preşedintele Organizaţiei „Juriştii pentru drepturile omului”, Anatol Rurac, preşedintele Uniunii Artiştilor Plastici, Mihai Ghimpu, preşedintele Partidului Reformei, Mihai Petrache, deputat independent, Iurie Roşca, preşedintele PPCD, Grigore Vieru, poet, Veaceslav Untilă, copreşedinte al Alianţei Moldova Noastră, Petru Chiriac, preşedintele Confederaţiei sindicatelor din Moldova, Serafim Urecheanu, primarul general al Chişinăului, Dumitru Diacov, preşedintele Partidului Democrat, Dumitru Braghiş, copreşedintele Alianţei Moldova Noastră), documentele adoptate de către Adunare – Rezoluţia, Declaraţia şi Apelul către participanţii la reuniunea de la Maastricht a Consiliului de Miniştri ai Afacerilor Externe din ţările-membre ale OSCE – exprimă voinţa forţelor democratice de a stăvili procesul de lichidare a statului independent şi suveran Republica Moldova.
 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog