Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

ARGUMENT

REVISTA „LIMBA ROMÂNĂ” – 30 DE ANI DE LA FONDARE

RETROSPECTIVĂ NECESARĂ

COŞERIANA

LIMBAJ ȘI TERMINOLOGIE

CUVINTE DEZVELITE

LEXICOLOGIE

RECURS LA PATRIMONIU

RECITIREA CLASICILOR

SINTEZE

INEDIT

CRITICĂ. ESEU

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

AVANPREMIERĂ EDITORIALĂ

CULTURA MEMORIEI URBANE

LITERATURĂ ŞI DESTIN

CONFESIUNI

PRO DIDACTICA

POESIS

STAREA DE VEGHE

EX CIVITATE

REGISTRU ACTUAL

LECŢIILE ISTORIEI

ANIVERSĂRI. IOAN SCURTU – 80

DIALOGUL ARTELOR

EVENIMENT

RESTITUTIO

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

VOCABULAR

Ortografia şi ortoepia unor cuvinte străine

Constantin SIMION

Alte articole de
Constantin SIMION
Revista Limba Română
Nr. 6-10, anul XIII, 2003

Pentru tipar

La sugestia mai multor cititori publicăm un scurt dicţionar de cuvinte străine, întîlnite frecvent în limbajul actual. Pentru a înlesni utilizarea lui, precizăm că barele oblice din paranteze indică silabaţia, iar vocala îngroşată şi subliniată indică accentul. La cuvintele monosilabice nu a mai fost marcat accentul. În cazul unor cuvinte cu ortografie deosebită s-au făcut şi precizări de natură morfologică (de exemplu, intermezzo; pl. intermezzi), iar pentru unele cuvinte cu dublă ortoepie s-au dat ambele variante, precizîndu-se cărei limbi îi aparţin (de exemplu, joule – engl. giul / fr. jul).
 
 
A
à contrecoeur [a-contrcör] – împotriva inimii sau propriei voinţe
adagietto [a/da/gi/e/to] – (muz.; ca indicaţie de execuţie), mai puţin lent decât adagio
affetuoso [a/fe/tu/o/zo] – (muz.; ca indicaţie de execuţie), cu sentiment, expresiv
alură G.D. art. alurii, pl. aluri [a/lü/ră] – 1. înfăţişare, umblet, mers; 2. mod de deplasare a unui animal
allegretto [a/le/gre/to] – (muz.; ca indicaţie de execuţie), vioi, repejor, mai puţin grăbit decât alegro
allegro [alegro] – (muz.; ca indicaţie de execuţie), repede, vioi, vesel
amoroso [a/mo/ro/zo] – cu gingăşie, cu multă căldură
azerbaidjan, pl. azerbaidjeni [a/zer/bai/gean] – locuitor din Azerbaidjan
 
B
bacon [beicăn] – costiţă de porc dezosată sărată şi afumată tăiată în felii subţiri
badminton [bedminton] – joc sportiv asemănător tenisului
base-ball [beiz-bol] – joc sportiv american
best-seller [best-selăr] – carte foarte bine vândută
bitter [bităr] – băutură amăruie
blazer [bleizăr] – jachetă bărbătească din stofă sau catifea cu buzunare aplicate
bleu [blö] – albastru-deschis; azuriu
bleumarin [blömarin] – albastru-închis
blues [bluz] – melodie lentă, dans lent al negrilor din America
bluf [blöf / blaf] – acţiune făcută în scop de inducere în eroare, lăudăroşenie
blue-jeans / blugi (pl. tantum) [blu-gins] – pantaloni confecţionaţi dintr-un material rezistent
body guard [badigard] – 1. gardă personală; 2. agent de pază
boom [bum] – 1. perioadă de avânt economic; 2. ridicare rapidă şi mare a valorilor pe piaţă
bos, pl. boşi [bos] – şef
bowling [bauling] – joc de popice practicat pe o pistă modernă cu dispozitive automate de colectare şi de amplasare a popicelor
brainstorming [breinstorming] – asaltul creierului
brandy [brendi] – 1. coniac; 2. rachiu
bridge [brigi] – numele unui joc de cărţi care se joacă de patru persoane cu 52 de cărţi
briefing [brifing] – reunire a unui grup de lucru pentru a defini obiective, metode etc.
broker [broucăr] – agent de schimb
browning [brauning] – revolver cu încărcător automat
bruxellez [brüselez] – locuitor din Bruxelles
building [bilding] – clădire modernă de mari dimensiuni
business [biznis] – afacere
businessman, pl. businessmeni [biznisman] – om de afaceri
byronian [bai/ro/ni/an] – referitor la opera scriitorului englez Byron
 
C
cabernet [caberne] – soi de viţă-de-vie cultivat pentru producerea vinurilor roşii, de calitate superioară
café-frappé [cafe-frape] – cafea rece cu îngheţată, frişcă şi alcool
cambodgian, pl. cambodgieni [cambogian] – locuitor al Cambodgiei
camping, pl. campinguri [chem-ping] – loc special amenajat cu căsuţe pentru turişti şi pentru instalarea corturilor
capriccioso [ca/pri/cio/zo] – (muz.; ca indicaţie de execuţie), cu schimbări neaşteptate de ritm, de nuanţe etc.
cash [cheş] – bani gheaţă, bani peşin
chardonnay [şardone] – soi de viţă-de-vie care produce vinuri dulci
charleston [cearls-ton] – 1. oraş din S.U.A.; 2. dans american de salon cu mişcare rapidă
comme ci comme ça [comsicomsa] – aşa şi aşa
copyright [copirait] – drept legal, exclusiv de reproducere
contre-jour [contrjur] – efect optic datorat luminării unui obiect din partea opusă aceleia din care îl privim
cottage [cotigi] – căsuţă, vilă
cow-boy [cau-boi] – păzitor de vaci în America de Nord
cozeur, pl. cozeuri [cozör] – persoană care vorbeşte cu uşurinţă, ştiind să întreţină o conversaţie plăcută
 
D
dancing, pl. dancinguri [dansing] – local de petrecere unde se dansează
design [dizain] – disciplină care se referă la estetica obiectului de serie
designer [dizainer] – specialist care activează în domeniul design-ului
diesel [dizel] – motor cu ardere internă
display [displei] – 1. dispozitiv de vizualizare folosit ca periferic la calculatoare; 2. un fel de ecran de televizor
 
E
einstein [ainştain] – unitate de măsură pentru fluxul luminos
 
F
fairplay [ferplei] – joc corect, regulamentar, sportivitate
feedback [fidbec] – conexiune inversă, retrocontrol
flash [flaş / fleş] – în cinematografie, plan foarte scurt
flashback [fleşbec] – 1. în cinematografie, inserţie care înfăţişează o scurtă acţiune secundară plasată în trecut; 2. secvenţă retrospectivă intercalată într-o operă literară
freudism [froidism] – concepţia psihologică a lui Sigmund Freud şi a adepţilor săi / psihanaliza
 
G
gigoletă, pl. gigolete [jigoletă] – fată foarte tânără, fetiţă
gigolo [jigolo] – bărbat cu moravuri dubioase
goal-keeper [goulchipăr] – portar
grazioso [graţiozo] – (muz.; ca indicaţie de execuţie), lejeră şi graţioasă
grimeur [grimör] – specialist care se ocupă cu grimarea actorilor, machior
grimeură [grimöră] – specialistă în grimarea actorilor
 
H
hamburger [hamburgăr] – chiftea plată care se serveşte friptă şi pusă într-o chiflă
happy-end [hepi-end] – epilog fericit al (acţiunii) unei opere dramatice, cinematografice
hidalgo [idalgo] – titlu purtat, în evul mediu, de unii nobili spanioli
high-life [hailaif] – înalta societate
hi-fi [haifi / hifi] – înaltă fidelitate
hobby [hobi] – ocupaţie favorită a cuiva în afara profesiunii
honoris causa [ho/no/ris cau/sa] – (despre titlul ştiinţific de doctor) onorific
 
I
ignoratio elenchi [ignoraţio elenchi] – eroare logică constând în substituirea involuntară sau sofisticată a tezei de demonstrat printr-o altă teză
intermezzo, pl. intermezzi [intermeţo] – 1. (muz.) divertisment muzical; 2. episod orchestral; 3. mică piesă instrumentală
 
J
jab, pl. jaburi [geb] – lovitură repetată la box, plasată în regiunea nasului
javanez [iavanez] – locuitor al insulei Java
jeep, pl. jeepuri [gip] – tip de maşină mică, de campanie
jiu-jitsu [jiu-jiţu] – gen de lupte în stil liber de origine japoneză
joule [engl. giul / fr. jul] – unitate de măsură a energiei
judo [giudo] – sport originar din Japonia
judocan [giudocan] – sportiv care practică judo
juntă [huntă] – denumire dată în ţările iberice şi latino-americane unui grup de insurgenţi care cucereşte puterea în stat prin forţa armelor
 
K
karate [carate] – metodă japoneză de luptă care foloseşte în atac sau apărare mişcări rapide şi violente, fără a apela la vreo armă
ketchup [checiăp] – sos picant preparat din suc de roşii, oţet şi mirodenii
killer [chilăr] – ucigaş
kitsch [chici] – 1. artă de prost gust, pseudoartă; 2. obiect decorativ de prost gust
know-how [nău-hau] – ansamblu al informaţiilor şi al experienţei privind un nou proces tehnologic
 
L
lacrima-Chirsti [lacrima-cristi] – vin muscat, alb şi foarte limpede, care provine din viile de la poalele Vezuviului
lady [ledi] – 1. titlu dat în Anglia soţiei unui lord sau a unui cavaler; 2. epitet dat unei femei distinse, manierate
leasing [lizing] – sistem de finanţare a investiţiilor, constând din închirierea de materiale, maşini de la societăţi specializate
lied, pl. lieduri [lid] – compoziţie muzicală (vocală) cu caracter liric, făcută pe textul unei poezii scurte
lobby [lobi] – (în sintagma „a face lobby”) influenţare a parlamentarilor
lobbyism [lobism] – sistem de influenţare a funcţionarilor superiori de stat sau a parlamentarilor de către anumite grupuri de afaceri
lock-out [loc-aut] – închiderea unei întreprinderi şi concedierea în masă a muncitorilor pe termen limitat pentru a-i forţa să accepte anumite condiţii
loggia [logia] – 1. galerie exterioară încorporată unei clădiri; 2. construcţie independentă servind şi ca tribună
 
M
maestoso [maestozo] – (muz.; ca indicaţie de execuţie), cu măreţie, solemn
management [me/nigi/ment] – 1. activitatea şi arta de a conduce; 2. ansamblul activităţii de organizare; 3. ştiinţa şi tehnica organizării
manager [rom. manager, engl. meniger] – 1. specialist în management; 2. persoană care însoţeşte un sportiv
marijuana [marihuana] – stupefiant asemănător cu haşişul, extras din frunzele unei specii de cânepă exotică
masochism [mazochism] – perversiune sexuală care constă în căutarea plăcerii sexuale în durere
maxwell (Mx) [macsuel] – unitate de măsură a fluxului magnetic
mezza-voce [meţa-voce] – (muz.; ca indicaţie de execuţie), cu intensitatea pe jumătate
mezzo-forte [meţo-forte] – (muz.; ca indicaţie de execuţie), cu intensitate mijlocie, între piano şi forte
mezzo-piano [meţo-piano] – (muz.; ca indicaţie de execuţie), cu intensitate redusă, mai tare decât piano
mezzo-soprană [meţo-soprană] – voce de femeie situată ca registru între soprană şi contraltă
mezzo-tinto [meţo-tinto] – gen de gravură pe metal
mignon [minion] – micuţ, drăguţ, delicat
milady [miledi] – titlu care se dă în Anglia femeilor nobile
miss [mis] – domnişoară, regină a frumuseţii
music-hall [miuzic-hol] – spectacol alcătuit din numere variate pe fond muzical
 
N
newton [niuton] – unitate de măsură pentru forţă
newyorkez [niuiorchez] – locuitor al oraşului New York
nietzschean [ni/ce/an] – referitor la Nietzsche
 
O
ohm [om] – unitate de măsură a rezistenţei electrice
oiconimie [oic/o/ni/mi/e] – disciplină care se ocupă cu studiul numelor de aşezări omeneşti
 
P
pasteuriza [pastöriza] – a conserva produse alimentare
pick-up [pic-ap] – patefon electric, electrofon
pizzicato [piţicato] – 1. (muz.; ca indicaţie de execuţie), mod de a cânta la un instrument cu coarde; 2. fragment, bucată muzicală executată în acest fel
play-back [plei-bec] – 1. redare, reproducere a unei înregistrări; 2. redare a vocii unui actor
play-boy [plei-boi] – (anglicism) persoană care duce o viaţă de distracţie în localuri de noapte, în societate
prespapier [prespapie] – obiect greu care se aşază peste hârtii pentru a le împiedica să se împrăştie
pulover, pl. pulovere [pulovăr] – obiect de îmbrăcăminte
puzzle [pazl] – (anglicism) joc de reconstituire a unui întreg din fragmente decupate
puzzolană [puţolană] – 1. material de construcţie; 2. tuf format din sedimentarea cenuşii vulcanice
 
R
racket [rachet] – stoarcere de bani prin intimidare şi violenţă
ranch [renci] – fermă
Reichstag [raihstag] – parlament al fostului imperiu german
rock [roc] – dans modern
rocker [rocăr] – admirator al muzicii rock
romancero [romansero] – culegere de poeme spaniole medievale
röntgen / roentgen [rönt/ghen] – unitate electrostatică de radiaţie cu care se produc raze X
röntgenterapie [röntghenterapie] – radioterapie
rotary [rotări] – sistem de foraj mecanic
 
S
sauvignon [so/vi/nion] – soi de viţă-de-vie originar din Franţa
scherzo [scherţo] – piesă muzicală scrisă într-un tempo însufleţit, vioi şi vesel
schopenhauerian [şo/pen/hau/e/ri/an] – referitor la filozoful Schopenhauer
scotch [scoci] – 1. whisky scoţian; 2. bandă adezivă
señorita [seniorita] – domnişoară
sequoia [secvoia] – arbore conifer gigant din California
service [servise] – staţie de reparare
sevillan [sevilian] – locuitor al Sevillei
sex-appeal [sex apil] – atracţie, farmec deosebit pe care îl exercită o persoană asupra sexului opus
shakespeariza [şeicspiriza] – a scrie în felul lui Shakespeare
shop [şop] – magazin cu plată în valută
show [şou] – gen de spectacol muzical distractiv
show-business ou-biznis] – afacere în lumea spectacolelor
siemens [zimăns] – unitate de măsură a conductanţei electrice
signora [siniora] – doamnă
signore [signore] – domn
signorina [siniorina] – domnişoară
sir [sör] – titlu dat nobililor din Anglia
snack-bar [snec-bar] – mic restaurant deschis permanent în hoteluri, în gări etc. unde se servesc aperitive, gustări etc.
soccer [socăr] – termen american pentru fotbal
software [softuer] – sistem de programe pentru computere; soft
speech [spici] – discurs
spelling [speling] – citire literă cu literă
spray [sprei] – dispozitiv pentru pulverizare a unor substanţe, atomizor
staff [staf] – 1. personal al unei instituţii; 2. stat major; 3. organ de conducere
statu-quo [statu-cvo] – stare care a existat mai înainte, care se menţine şi în momentul de faţă
stewardesă [stiu/ar/de/să] – femeie care face parte din personalul de bord al unui avion având sarcina de a servi pasagerii
strip-tease [strip-tiz] – dezbrăcare lentă şi sugestivă executată în public pe un fond muzical
sufleor [suflör] – cel care suflă actorilor, în timpul unei reprezentaţii, replicile pe care urmează să le spună
summit [samit] – conferinţă, întâlnire sau reuniune la cel mai înalt nivel
surf [sărf] – sport nautic
surfing [sărfing] – sport constând în plutirea pe crestele valurilor cu ajutorul unor scânduri speciale (planşe) pe care se stă în picioare
 
T
tapeur [tapör] – persoană care cere mereu bani cu împrumut
traminer [traminăr] – soi de viţă-de-vie din Germania
tsunami [tunami] – (geol.) flux puternic şi brusc provocat de cutremur, care devastează coastele Oceanului Pacific
tul [tül] – ţesătură de mătase sau de bumbac foarte subţire şi uşoară
tutti-frutti (s.n. pl.) [tuti-fruti] – mâncare din tot felul de fructe
tutu (s.n., art. tutuul) [tütü] – fustă din tul scurtă şi încreţită purtată de dansatoare şi balerine
twist [tuist] – dans modern cu mişcări de răsucire
 
W
waterpolo [uoter-polo] – polo de apă
week-end [uichend] – sfârşit de săptămână
wehrmacht [vermaht] – armata germană
western [uestern] – gen de film de aventuri creat în America
whisky [uischi] – băutură alcoolică preparată prin distilarea cerealelor
 
X
xeres [heres] – vin de calitate superioară originar din Spania
 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog