Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

ARGUMENT

REVISTA „LIMBA ROMÂNĂ” – 30 DE ANI DE LA FONDARE

RETROSPECTIVĂ NECESARĂ

COŞERIANA

LIMBAJ ȘI TERMINOLOGIE

CUVINTE DEZVELITE

LEXICOLOGIE

RECURS LA PATRIMONIU

RECITIREA CLASICILOR

SINTEZE

INEDIT

CRITICĂ. ESEU

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

AVANPREMIERĂ EDITORIALĂ

CULTURA MEMORIEI URBANE

LITERATURĂ ŞI DESTIN

CONFESIUNI

PRO DIDACTICA

POESIS

STAREA DE VEGHE

EX CIVITATE

REGISTRU ACTUAL

LECŢIILE ISTORIEI

ANIVERSĂRI. IOAN SCURTU – 80

DIALOGUL ARTELOR

EVENIMENT

RESTITUTIO

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

ÎNSEMNE ALE CONŞTIINŢEI NAŢIONALE

Aleea Clasicilor

Nicolae DABIJA

Alte articole de
Nicolae DABIJA
Revista Limba Română
Nr. 4-5, anul XIII, 2003

Pentru tipar

În fiecare zi a anului, locul nostru drag, de vis şi zăbovire a paşilor, este Aleea Clasicilor...
...aici veşnicia e-atât de aproape
c-o poţi atinge cu mâna...
Aici şi-au dat întâlnire marii ctitori ai literelor române. Istoria a vorbit cu glasurile lor.
Timpul şi-a încetinit mersul în preajma paginilor scrise de ei. Graiul s-a purificat rostit de buzele acestora.
Gândurile le sunt neatinse de cărunţie.
Timpul lor este altul.
Aerul din preajma acestor busturi e curat şi limpede, ca aerul din preajma munţilor.
Ei au însemnat trecerea vremurilor cu cele scrise.
Ei au trăit în logos, ca într-o ţară.
Nicolae Milescu-Spătaru, Dimitrie Cantemir, Gheorghe Asachi, Constantin Negruzzi, Alexandru Hâjdeu, Alecu Russo, Alexandru Donici, Bogdan Petriceicu-Hasdeu, Mihail Kogălniceanu, Vasile Alecsandri, Ion Creangă, Mihai Eminescu, George Coşbuc, Ion Luca Caragiale, Alexei Mateevici, Lucian Blaga, Mihail Sadoveanu, Tudor Arghezi, George Bacovia, Constantin Stere, Mircea Eliade, Octavian Goga, George Călinescu, Nichita Stănescu, ale căror nume le poartă şi le vor purta, fără a osteni să le tot rostească,
„...secolii din gură-n gură”.
Ca meşterii ce se modelau după catedralele pe care le-au zidit, ei s-au modelat după chipul şi asemănarea operelor pe care le-au scris.
Ca şi cum vremuri trecute şi viitoare s-au întâlnit aici.
Veacuri s-au concentrat într-o clipă.
Istoria însăşi – într-o pagină de carte.
Aici, chiar frunzele au în foşnetul lor ceva dintr-un răsfoit de cronică.
Aici, arborii par mai îngânduraţi şi mai demni...
Aleea Clasicilor...
Respiraţia oraşului în acest loc e mai domolită. Ca şi cum ne-am afla undeva pe un ţărm de ape ori la un mijloc de codru.
Sau la o margine de Veşnicie...
 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog