Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

DIMENSIUNI ALE UNITĂŢII NOASTRE

FAȚETELE CUVÂNTULUI

COŞERIANA

CUVINTE DEZVELITE

EX CIVITAS

POESIS

CUM SCRIA EMINESCU?

INEDIT

CRITICĂ. ESEU

IN MEMORIAM

REGISTRU ACTUAL

SUFLET DE VEGHE

LECŢIILE ISTORIEI

FĂURITORI AI UNIRII

RECURS LA PATRIMONIU

EVENIMENT

ANIVERSĂRI

DIALOGUL ARTELOR

DE LA GROTESC LA SUBLIM

LIMBAJ ŞI COMUNICARE

VIAȚA FĂRĂ MACHIAJ

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

INTERFERENŢE

În loc de post-scriptum

Alte articole de Revista Limba Română
Nr. 1, anul XIII, 2003

Pentru tipar

Deşi nu a beneficiat de o mediatizare pe potrivă, Colocviul Internaţional “Probleme de lingvistică generală şi romanică” a avut, cu certitudine, numeroase ecouri favorabile cel puţin în rîndul studenţilor şi membrilor corpului profesoral-didactic de la facultăţile de limbi străine. Tocmai la una din catedrele “străine” ale U.S.M. mi-a fost dat să aud această vorbă de spirit: preocupat de omagierea unor înaintaşi sau colegi de breaslă, dl conf. univ. dr. Anatol Lenţa a uitat că are el însuşi o frumoasă aniversare! De-i aşa, de nu-i aşa... am găsit de cuviinţă să spunem noi cîteva cuvinte bune despre dl prof. A. Lenţa, care, pe lîngă multe altele, este şi un harnic şi inspirat autor al revistei Limba Română.
Născut în chiar o zi de Crăciun – pe 25 decembrie 1942, în judeţul Soroca, Anatol Lenţa a absolvit filologia franceză şi cea engleză la actuala Universitate Pedagogică de Stat “Alecu Russo” din Bălţi, în 1965, apoi – doctorantura la prestigiosul (şi greu accesibilul!) Institut de Limbi Străine “Maurice Thorez” din Moscova, în 1975. Subiectul tezei de doctor “Semantica şi funcţionarea verbului eurisemic avoir” (conducător ştiinţific – prof. univ. dr. Ludmila Ilia) i-a determinat în mare măsură direcţiile de cercetare în următoarele decenii. A publicat 5 monografii şi manuale universitare (unele în colaborare) şi peste 80 de articole şi studii; a participat cu referate şi comunicări la diverse forumuri ale romaniştilor: la Chişinău şi Moscova, Bucureşti şi Cernăuţi, Paris şi Berlin. A tratat cu pasiune subiecte de gramatica textului, semantica verbului, lexicologie, precum şi modalităţi de perfecţionare a predării limbii franceze în şcoli, licee, colegii, universităţi. Impresionează perseverenţa în cercetare şi diversitatea materialului ilustrativ în aceste scrieri, autorul făcînd dovada unei subtile sesizări a particularităţilor de ordin gramatical, semantic, fonetic, lexical ale francezei. A instruit sute de studenţi, acum profesori de franceză şi engleză, traducători şi translatori, redactori etc. Ca profesor cu o considerabilă vechime la U.S.M., se bucură de un bun nume printre colegi, avînd o deosebită priză la studenţi – datorită profundei cunoaşteri a materiei predate, modului în care prezintă discipolilor prelegerile – la nivelul modelelor/exigenţelor vest-europene, dar şi unui şarm personal, atît de necesar cadrelor didactice.
În ajunul frumoasei sale aniversări, A. Lenţa şi-a adunat rodul unor eforturi de apreciabilă durată, pasiune şi minuţiozitate – tipărind îndreptarul Des verbes français dans leurs constructions syntaxiques şi monografia Grammaire de mots outils: l’article et les connecteurs du discours (ultima, în colaborare cu regretatul prof. univ. Mircea Ioniţă din Bălţi). S-ar putea ca aceste volume să constituie cel mai sigur pas al dlui conf. univ. dr. A. Lenţa spre treapta următoare a doctoratului. De-i aşa, de nu-i aşa... Mulţi ani cu sănătate de fier şi frumoase împliniri, domnule profesor Anatol Lenţa! La mai mult şi la mai mare!
 
Limba Română
 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog