Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

ARGUMENT

RETROSPECTIVĂ NECESARĂ

DIMENSIUNI ALE UNITĂŢII NOASTRE

COŞERIANA

LIMBAJ ŞI COMUNICARE

ITINERAR LEXICAL

SINTEZE

CUVINTE DEZVELITE

PRO DIDACTICA

INTERFERENŢE

CRITICĂ, ESEU

PREZENTĂRI ŞI RECENZII

EVENIMENT

RESTITUIRI

RECITIREA CLASICILOR

DIALOGUL ARTELOR

NICOLAE POPA – 60

ARS POETICA

LECŢIILE ISTORIEI

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

STAREA DE VEGHE

PROFIL

PROZĂ

MESERII DE ALTĂDATĂ

ECOURI, REFLECȚII

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

ARGUMENT

Spre un alt orizont

Alte articole de Revista Limba Română
Nr. 11-12, anul XII, 2002

Pentru tipar

Cititorul obişnuit să găsească în revista noastră cele mai diverse materiale ce vizează limba şi literatura română, cultura şi istoria Neamului va fi, se prea poate, surprins deschizînd acest număr: Limba Română este “împînzită” de nume, respectiv de subiecte, ce prezintă valori spirituale de pe alte meridiane. În pofida opiniei că însăşi denumirea revistei ne-ar obliga să acordăm atenţie, în principal, dacă nu exclusiv, graiului străbun şi altor valenţe ale patrimoniului naţional, Limba Română a fost mereu dispusă să găzduiască şi împliniri mai vechi sau mai noi ale altor civilizaţii.
De data aceasta ne-am propus să prezentăm starea, pulsul literelor, artelor, filozofiei contemporane prin prisma unei acţiuni culturale de anvergură: Festivalul Zile şi nopţi de literatură ce s-a desfăşurat în premieră la Mangalia, în septembrie curent, prin eforturile Uniunii Scriitorilor din România, sub înaltul patronaj al Preşedintelui Ion Iliescu. Anticipînd informaţia ce o veţi afla din paginile revistei, vom preciza că această sărbătoare – a scrisului, a ideilor, a dialogului dintre oamenii de litere şi cultură –, se va organiza an de an (în 2003 o asemenea manifestare va avea loc la Chişinău), astfel înscriindu-se în şirul unor importante şi de acum tradiţionale acţiuni de talie internaţională.
Cum e şi natural, la marele Festival al literelor de pe ţărmul românesc al Mării Negre au participat şi soli ai Republicii Moldova. Unuia dintre cei mai energici participanţi – poetul, prozatorul, eseistul şi traducătorul Leo Butnaru, secretar al filialei Chişinău a Uniunii Scriitorilor din România –, îi datorăm această formulă a revistei, deoarece tocmai dumnealui ne-a pus la dispoziţie materiale de la recenta întrunire a literaţilor, inclusiv consistente interviuri şi mai multe traduceri din lirica anilor de la ultima răscruce de secole şi milenii.
Nu vom exagera afirmînd că patronul spiritual al sărbătorii literare de la Mangalia a fost poetul latin Ovidiu, care trebuie considerat cap de listă a personalităţilor prezente şi la festivitate, şi în acest număr de revistă. O Scrisoare a lui Ovidiu către Carus, trimisă de la Tomis – Constanţa (şi Mangalia!) de azi, stă mărturie vie a unei mari literaturi ce s-a răsfirat peste secole în zeci de culturi distincte, de la Pirinei pîna la Carpaţi. Eugen Uricaru, Magda Cârneci, Nicolae Breban, Leo Butnaru, Bogdan Ghiu, Nicolae Dabija, Dumitru M. Ion, Marius Tupan, Alex. Ştefănescu îşi spun cuvîntul despre şi în numele literaturii române de “acasă”, iar Matei Călinescu, Dinu Flamând, Ion Miloş, Dumitru Ţepeneag vin să argumenteze o dată în plus că şi în diaspora, şi în exil palpită cuvîntul românesc, scris sau rostit pe calea undelor, pîna mai deunăzi “subversive”. Cititorul interesat va descifra numele şi mesajele mai multor scriitori din Franţa (inclusiv laureatul Festivalului, Jorge Semprun), din Suedia, Slovenia, Grecia, Turcia, Iran, Rusia, Canada şi alte ţări şi va constata plăcut surprins cît de diferite, dar şi cît de asemănătoare sînt gîndurile, speranţele şi neliniştile condeierilor din cele patru părţi ale Terrei...
 
LIMBA ROMÂNĂ
 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog