Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

DIMENSIUNI ALE PERMANENȚEI ROMÂNEȘTI

DIN TAINELE SCRISULUI ROMÂNESC

CRITICĂ, ESEU

ANUL LITERAR 2017

POESIS

PRO DIDACTICA

SINTEZE

AD LITTERAM

DIALOGUL ARTELOR

EVENIMENT

ECOURI, REFLECȚII

LIMBAJ ŞI COMUNICARE

CUVINTE DEZVELITE

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

SUFLET DE VEGHE

ITINERAR LEXICAL

UNIVERSUL VIRTUȚILOR CREȘTINE

DESTINE

PROZĂ

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

PĂCAT CĂ ŞI GIGANŢII TREC ÎN ALTĂ LUME...

Patriae et scientiae sacrum

Traian DIACONESCU

Alte articole de
Traian DIACONESCU
Revista Limba Română
Nr. 10, anul XII, 2002

Pentru tipar

Eugen Coşeriu este, fără îndoială, cel mai mare lingvist român din toate timpurile şi unul dintre cei mai celebri reprezentanţi ai spiritului românesc pe meridianele lumii. El a realizat în ştiinţa limbajului, aşa cum s-a spus, o „revoluţie coperniciană”. Filosof al limbajului, fondator al lingvisticii integrale ca ştiinţă a culturii universale, Eugen Coşeriu a fost dublat de un scriitor eminent. În fiinţa sa renascentistă, cutezanţa ştiinţei s-a îmbinat armonios cu neliniştea metafizică a beletristicii. Cunoscător fără pereche al limbilor clasice şi moderne, Eugen Coşeriu dialoghează acum, peste timp şi loc, cu magistrii săi Platon, Aristotel şi Hegel, întru eternitate.
Integrat în aristocraţia culturii europene, încoronat cu lauri academici şi înalte premii internaţionale, savantul Eugen Coşeriu a purtat în sufletul său, într-un exil de peste jumătate de veac, valorile culturii româneşti şi soarta tragică a patriei sale. Prin modelul vieţii sale şi prin opera sa fără egal, demiurgul Eugen Coşeriu nu este numai un autor, ci un continent spiritual. Valoarea emblematică a operei sale ne obligă să o integrăm, cît mai curînd, în circuitul limbii române şi să medităm, la acest început de mileniu, la destinul european al culturii româneşti.
 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog