Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

ARGUMENT

RETROSPECTIVĂ NECESARĂ

PROFILURI LITERARE EUROPENE

LIMBAJ ŞI COMUNICARE

CUVINTE DEZVELITE

REGISTRU ACTUAL

CRITICĂ. ESEU

POESIS

INSTANTANEU

ANIVERSĂRI. VICTOR A. VOICU – 80

DESTINE

STAREA DE VEGHE

FĂURITORI AI UNIRII

INEDIT

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

INTERFERENŢE

AD LITTERAM

RESTITUTIO

IN MEMORIAM ANATOL CIOBANU

SINTAXĂ

LOGIC ȘI ANALOGIC ÎN COMUNICARE

RECITIREA CLASICILOR

TEXTE SACRE

PRO DIDACTICA

DIALOGUL ARTELOR

VOCI DIN TRECUT

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

PĂCAT CĂ ŞI GIGANŢII TREC ÎN ALTĂ LUME...

Ne-a marcat existenţa...

Alexandru ZUB

Alte articole de
Alexandru ZUB
Revista Limba Română
Nr. 10, anul XII, 2002

Pentru tipar

Deşi produsă la o vîrstă cînd despărţirile sînt cumva inerente, moartea profesorului Eugen Coşeriu, savant de prestigiu mondial, m-a tulburat mai mult decît aş putea spune aici. Ne-am intersectat numai de cîteva ori în viaţă, dar întîlnirile noastre au fost dintre cele care marchează în mod semnificativ existenţa. Prima a avut loc spre finele anului 1973, la Freiburg, cu ocazia unui colocviu „Cantemir”, în cadrul căruia, prezidînd o sesiune de comunicări, l-a întîlnit pe fostul său profesor, Petru Caraman, ajuns acolo, ca şi mine, prin stăruinţa altui mare compatriot, Paul Miron. Felul în care l-a prezentat pe reputatul etnolog, elogiul adus ştiinţei şi culturii române în ansamblu m-au impresionat adînc şi au produs parcă în asistenţă un frison benefic, unul de care se leagă întrucîtva şi propria-mi evoluţie de mai tîrziu în lumea germană. Abia după aceea am cunoscut o parte din lucrările reputatului lingvist, cele de un interes mai evident pentru istoriografie.
L-am reîntîlnit, după schimbarea de regim politic, la Iaşi, unde am avut şi onoarea să spun cîteva cuvinte de preţuire, cu ocazia omagierii savantului în aula Academiei Române. Se adunase acolo, în clădirea de pe bulevardul Copou, mai tot ce era reprezentativ pentru ştiinţa şi cultura română din partea locului. Nu bănuiam că proxima ocazie avea să fie postumă şi de aceea mai tulburătoare. Mă consolează numai gîndul că opera sa e un suport destul de solid pentru alte întîlniri, poate mai fecunde încă.
 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog