Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

LA ACADEMIA ROMÂNĂ

ADEVĂRUL DESPRE NOI

DIMENSIUNI ALE CONTINUITĂȚII ROMÂNEȘTI

PRECURSORII DESPRE UNIRE

COŞERIANA

ANALIZE ŞI INTERPRETĂRI

INTERFERENŢE

CUVINTE DEZVELITE

GRAMATICĂ

AD LITTERAM

INEDIT

RECITIREA CLASICILOR

ECOURI, REFLECȚII

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

POESIS

CRITICĂ, ESEU

SINTEZE

PRO DIDACTICA

ÎNSEMNE IDENTITARE

PORTRET

DIALOGUL ARTELOR

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

„LIMBA ROMÂNĂ" LA 10 ANI

Cultivarea unităţii naţionale spirituale

Dan MĂNUCĂ

Alte articole de
Dan MĂNUCĂ
Revista Limba Română
Nr. 4-8, anul XI, 2001

Pentru tipar

Mesajul Institutului de Lingvistică “Al. Philippide”, Iaşi
 
Stimaţi membri ai redacţiei revistei “Limba Română”,
stimate domnule redactor-şef Alexandru Bantoş
 
În Eneida (cântul al VI-lea, versurile 126-129), referindu-se la uşurinţa coborârii unui om sau unui neam în infern şi la dificultatea ieşirii de acolo, Vergiliu afirma următoarele: “...Uşor e să mergi în Avernuc. / Poarta lui Pluto cel negru deschisă-i ziua şi noaptea. /Însă ieşirea la lumea de sus şi reîntoarcerea-n lume, /Ăsta e greul şi răul” (traducere de George Coşbuc).
A băut şi poporul român, de o parte şi alta a Prutului, vreme îndelungată, din apele înnegurate ale Styxului, obişnuindu-se cu amăreala paharului. Când însă a încercat să iasă din nou la lumină, a constatat cât de anevoios şi chiar dureros este urcuşul. Imperialismul bolşevic i-a împărţit în români şi moldoveni, măgulindu-i pe cei dintâi cu iluzia libertăţii, iar pe ceilalţi cu iluzia internaţionalismului. Desprinderea de năravurile bolşevice este asemănătoare cu o naştere grea şi îndelungată, cu deosebire acolo unde pericolul surghiunirii în gheţurile urşilor albi a pândit vreme de aproape două secole.
În comparaţie cu această lungă perioadă de sclavie, cei zece ani de apariţie, la Chişinău, a revistei “Limba română” reprezintă o incontestabilă victorie asupra forţelor întunericului. Înainte de toate, pentru că este cea dintâi publicaţie din istoria bogată a presei periodice chişinăuiene care afirmă, răspicat, chiar din titlu, romanitatea subdialectului vorbit de românii dintre Prut şi Nistru, romanitate negată în fel şi chip de servitorii bolşevismului. În al doilea rând, pentru că este alcătuită cu un profesionalism desăvârşit, care nu face loc amatorismelor periculoase şi dăunătoare, refuzând entuziasmele gratuite. Revista cultivă stăruitor ştiinţa adevărată şi respinge, la fel de stăruitor, falsurile lingvistice şi istoriografice.
De asemenea, este de apreciat interesul constant arătat de revista “Limba română” tuturor provinciilor româneşti, prin numere tematice realizate cu multă pricepere şi care contribuie la cultivarea unităţii naţionale spirituale.
Adresându-se atât profesorilor, cât şi elevilor, revista “Limba română” creează un climat instructiv-educaţional de înaltă ţinută, pregătind generaţiile viitoare pentru o corectă înţelegere a istoriei, limbii şi literaturii naţionale.
Dorim revistei “Limba română” o apariţie îndelungată, iar colectivului redacţional putere de muncă şi sănătate, pentru susţinerea nobilelor scopuri pe care şi le-a propus şi pe care le urmăreşte cu demnitate.
 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog