Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

LA ACADEMIA ROMÂNĂ

ADEVĂRUL DESPRE NOI

DIMENSIUNI ALE CONTINUITĂȚII ROMÂNEȘTI

PRECURSORII DESPRE UNIRE

COŞERIANA

ANALIZE ŞI INTERPRETĂRI

INTERFERENŢE

CUVINTE DEZVELITE

GRAMATICĂ

AD LITTERAM

INEDIT

RECITIREA CLASICILOR

ECOURI, REFLECȚII

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

POESIS

CRITICĂ, ESEU

SINTEZE

PRO DIDACTICA

ÎNSEMNE IDENTITARE

PORTRET

DIALOGUL ARTELOR

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

„LIMBA ROMÂNĂ" LA 10 ANI

Modestie şi tenacitate în nobila muncă de apostolat

Ecaterina ANDRONESCU

Alte articole de
Ecaterina ANDRONESCU
Revista Limba Română
Nr. 4-8, anul XI, 2001

Pentru tipar

Mesajul Ministerului Educaţiei şi Cercetării din România
 
Stimaţi colegi,
 
Revista “Limba Română” de la Chişinău, aidoma neobosiţilor dascăli din şcolile Republicii Moldova, pe parcursul celor zece ani de existenţă, a ştiut să-şi ducă, cu modestie, dar şi cu tenacitate, nobila muncă de apostolat întru luminarea celor mulţi, vitregiţi de vicisitudinile vremii şi ale istoriei, cu lumina cea dreaptă a adevărului despre noi şi despre veşmântul fiinţei noastre, contribuind în mod simţitor la o mai bună cunoaştere a spaţiului cultural comun de către românii de pe ambele maluri ale Prutului. Prin ţinuta ştiinţifico-metodică şi prezentarea grafică revista dumneavoastră şi-a câştigat un loc meritoriu în repertoriul publicaţiilor de limba română nu numai în Republica Moldova, ci şi în România. Admirăm, de asemenea, eforturile depuse de colectivul redacţiei pentru ca revista să ajungă în fiece bibliotecă şcolară. Exemplu demn de urmat şi de alte publicaţii româneşti din ţară şi din spaţiile în care există suflare şi simţire românească.
În numele instituţiei pe care o reprezint vă felicit cordial şi vă urez noi energii şi inspiraţie în activitatea dumneavoastră de sprijinire a şcolii româneşti şi de integrare în spaţiul cultural comun.
 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog