Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

DIMENSIUNI ALE PERMANENȚEI ROMÂNEȘTI

DIN TAINELE SCRISULUI ROMÂNESC

CRITICĂ, ESEU

ANUL LITERAR 2017

POESIS

PRO DIDACTICA

SINTEZE

AD LITTERAM

DIALOGUL ARTELOR

EVENIMENT

ECOURI, REFLECȚII

LIMBAJ ŞI COMUNICARE

CUVINTE DEZVELITE

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

SUFLET DE VEGHE

ITINERAR LEXICAL

UNIVERSUL VIRTUȚILOR CREȘTINE

DESTINE

PROZĂ

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

„LIMBA ROMÂNĂ" LA 10 ANI

Lumina acestei reviste ne cristalizează ca naţiune

Anatol ROTARU

Alte articole de
Anatol ROTARU
Revista Limba Română
Nr. 4-8, anul XI, 2001

Pentru tipar

Mesajul Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică din Republica Moldova
  
Revistei “Limba Română” la zece ani de activitate
 
O rază de lumină, dătătoare de viaţă nouă, orientată spre marea dorinţă a românilor de unire în cuget şi simţiri, a fost apariţia acum un deceniu a unei reviste de primă importanţă — “Limba Română”. Concepută la sfârşit de mileniu, ea a fost un produs al schimbărilor spre bine din societate, al trezirii la viaţă. Bătută şi ponegrită, ascunsă şi arsă, uitată şi batjocorită, marginalizată, frumoasa limbă română a reînviat, asemeni unui ghiocel alb şi plăpând, ca apoi să devină o floare a dăinuirii noastre ca neam.
Aureolată cu har Dumnezeiesc, graţie creatorilor săi, cu o ţinută lingvistică şi ştiinţifică remarcabilă, “Limba Română” ne încântă privirea şi gândurile, ne extinde orizontul cunoaşterii, împresurând cu sfinte şi răscolitoare urme trecerea noastră prin timp. Editorialele redacţionale ale revistei dau tonul prin stringenţa problemelor abordate şi profunzimea tratării lor, oferă şansa unei febrile activităţi culturale. În calitate de revistă naţională unică, “Limba Ro­mână” canalizează sigur şi eficient eforturile intelectuale la valorificarea poten­ţialului nostru ştiinţific. Lumina acestei reviste ne cristalizează ca naţiune, ne face să înţelegem cine suntem şi pentru ce existăm, să medităm profund asupra realizării obiectivelor din prezent şi viitor.
Cu prilejul frumoasei aniversări Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică exprimă profundă recu­noştinţă şi consideraţie colegiului redacţional, adresându-i cele mai calde felicitări şi urări de bine. Extindeţi suflul şi mândria naţională, creaţi un mediu viabil şi miraculos pentru dăinuirea noastră ca neam! Sperăm la vremuri pline de glorie şi înălţare sufletească pentru poporul român.
 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog