Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

LA ACADEMIA ROMÂNĂ

ADEVĂRUL DESPRE NOI

DIMENSIUNI ALE CONTINUITĂȚII ROMÂNEȘTI

PRECURSORII DESPRE UNIRE

COŞERIANA

ANALIZE ŞI INTERPRETĂRI

INTERFERENŢE

CUVINTE DEZVELITE

GRAMATICĂ

AD LITTERAM

INEDIT

RECITIREA CLASICILOR

ECOURI, REFLECȚII

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

POESIS

CRITICĂ, ESEU

SINTEZE

PRO DIDACTICA

ÎNSEMNE IDENTITARE

PORTRET

DIALOGUL ARTELOR

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

SEMNAL

D. Dragnev, Gh. Gonţa, P. Cocârlă, E. Dragnev: Istoria medievală universală / a românilor

Alte articole de Revista Limba Română
Nr. 4-8, anul XI, 2001

Pentru tipar

Manual pentru clasa a VI-a. Editura Ştiinţa, 2001, 224 p.
 
Apariţia acestui manual este binevenită, îndeosebi acum, când elementele şovine sau mancurtizate, de la cârma puterii încearcă să ne readucă într-un ţarc al istoriei şi al memoriei. Autorii, cu multă competenţă şi discernământ, au schiţat portretul epocii respective şi au structurat materialul astfel încât să trezească interesul elevilor şi să le faciliteze lucrul cu manualul. Astfel, sunt delimitate textele de bază, cele de informare şi documentare suplimentară şi elaborările metodice.
“Cunoaşterea şi înţelegerea evenimentelor ce au avut loc în această epocă pe teritoriul Republicii Moldova, afirmă autorii manualului, nu sunt posibile fără a studia cum s-au desfăşurat ele în tot spaţiul istoric şi geografic locuit de români – de la malurile Tisei până la cele ale Nistrului, Dunării şi Mării Negre. Populaţia de pe acest spaţiu vast era de aceeaşi origine, vorbea aceeaşi limbă, avea aceleaşi obiceiuri, tradiţii şi credinţă. Aici s-a creat o civilizaţie care reflecta interesele întregii societăţi româneşti. Toată această moştenire istorică şi culturală nu poate fi divizată, ea aparţine întregului neam, care s-a format şi s-a dezvoltat pe acest pământ”.
 
Cor. “L. R.”
 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog