Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

ARGUMENT

RETROSPECTIVĂ NECESARĂ

DIMENSIUNI ALE UNITĂŢII NOASTRE

COŞERIANA

LIMBAJ ŞI COMUNICARE

ITINERAR LEXICAL

SINTEZE

CUVINTE DEZVELITE

PRO DIDACTICA

INTERFERENŢE

CRITICĂ, ESEU

PREZENTĂRI ŞI RECENZII

EVENIMENT

RESTITUIRI

RECITIREA CLASICILOR

DIALOGUL ARTELOR

NICOLAE POPA – 60

ARS POETICA

LECŢIILE ISTORIEI

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

STAREA DE VEGHE

PROFIL

PROZĂ

MESERII DE ALTĂDATĂ

ECOURI, REFLECȚII

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

Precizări

cu privire la unele texte incluse în ediția specială

Alte articole de Revista Limba Română
Nr. 1-2, anul XXVIII, 2018

Pentru tipar

Întru respectarea fidelă a adevărului științific privind evenimentele derulate acum 100 de ani, în scopul oglindiri veridice a faptelor istorice legate de anul 1918, precum și a urmărilor survenite după acest an de rezonanță în istoria românilor, am preluat (păstrând în majoritatea cazurilor ortografia surselor) unele texte din anumite publicații prestigioase, apărute de-a lungul anilor.

Exprimăm sentimente de gratitudine autorilor cercetători ai fenomenului Unirii Țărilor Române, cu precizarea că în elaborarea numărului omagial am apelat la următoarele volume:

Constantin STERE. Publicistică. Alcătuirea și îngrijirea textelor Pavel Balmuș. Chișinău: Universul, 2006

Dreptul Basarabiei asupra României, p. 411-414;

Nicolae IORGA. Sfaturi pe întuneric. Conferințe la radio, 1931-1940. Ediție îngrijită de Valeriu și Sanda Râpeanu. Societatea Română de Radioteleviziune. București: Casa Radio, 2001

Basarabia și înfăptuirile românilor, p. 265-268;

Ion CONSTANTIN, Ion NEGREI. Pantelimon Halippa. Apostol al neamului. Studii. Documente. Materiale. Chișinău, 2013

Declaraţia Sfatului Ţării prin care Basarabia este proclamată Republică Democratică Moldovenească. 2 decembrie 1917, Chişinău (p. 185-187)

Declaraţia oficială a Sfatului Ţării de unire a Republicii Democratice Moldoveneşti (Basarabia) cu România. 27 martie 1918, Chișinău (p. 195-196)

Chişinău. Declaraţia Sfatului Ţării despre unirea necondiţionată a Basarabiei cu România. 27 noiembrie 1918 (p. 199)

Tratatul prin care principalele Puteri Aliate şi Asociate – Marea Britanie, Franţa, Italia şi Japonia – recunosc suveranitatea României asupra teritoriului Basarabiei. 28 octombrie 1920, Paris (p. 204-206);

Discursul rostit de senatorul Ştefan Ciobanu, profesor universitar, în şedinţa Comisiilor Afacerilor Străine ale Camerei şi Senatului Parlamentului României, întrunite în legătură cu încorporarea Basarabiei şi nordului Bucovinei la U.R.S.S. 2 iulie 1940, Bucureşti (p. 270-272)

Memoriu elaborat de Pan Halippa în ajunul Conferinţei de Pace de la Paris din 1946-1947, în care explică esenţa problemei Basarabiei. 1945, Bucureşti (p. 346-351);

Onisifor GHIBU. De la Basarabia rusească la Basarabia românească. București: Semne, 1997

Dumitru Bogos. Datoria celor chemați (p. 201-202).

V. V. Movileanu. Ascultați de frații voștri – glasuri de la sate (p. 237).

Teodor Jireghie. Sfatul Țării (p. 245).

Iulian Friptul. Către cei rătăciți (p. 383-384);

Mihail SADOVEANU. Drumuri basarabene. București: SAECULUM, Î.E.P. Știința, Chișinău, 1992

Răzeși și mazîli de la Nistru (p. 55-59).

Romanii (p. 66-68);

Vasile ȚEPORDEI. Iubim Basarabia. Editura Eminescu, 1998

Ardealul și Basarabia (p. 74-76);

Onisifor GHIBU. Pe baricadele vieții. În Basarabia revoluționară (1917-1918). Amintiri. Ediție de Octavian O. Ghibu. Editura Universitas, 1992

Cuvântarea dlui C. Stere (p. 565-567);

Discursuri rostite în preajma Unirii și la Asociațiunea culturală „Astra”. Cultură națională, București, 1928

Vasile Goldiș. Propunerea Unirii de la Alba-Iulia. Discurs rostit din 14/1 decembrie 1918 (p. 11-25)

Nicolae LUPAN. Instantanee pe furiş. Editura Victor Frunze, Editura Nistru Bruxelles, 1995.

– MEMORIU al Asociaţiei Mondiale „Pro Basarabia şi Bucovina” adresat Guvernelor Statelor Unite ale Americii, Marii Britanii, Franţei, Italiei, Japoniei, Canadei, Australiei, Noi Zeelande, Indiei şi României (pag. 274-278)

Albumul Basarabia în actul Unirii de la 1918. Editura Știința, 2017

– Mulțumim autorilor lucrării pentru bunăvoința de a permite utilizarea unor poze și documente (p. 28, 29, 32, 39, 60, 188, 242)

 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog