Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

ARGUMENT

RETROSPECTIVĂ NECESARĂ

PROFILURI LITERARE EUROPENE

LIMBAJ ŞI COMUNICARE

CUVINTE DEZVELITE

REGISTRU ACTUAL

CRITICĂ. ESEU

POESIS

INSTANTANEU

ANIVERSĂRI. VICTOR A. VOICU – 80

DESTINE

STAREA DE VEGHE

FĂURITORI AI UNIRII

INEDIT

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

INTERFERENŢE

AD LITTERAM

RESTITUTIO

IN MEMORIAM ANATOL CIOBANU

SINTAXĂ

LOGIC ȘI ANALOGIC ÎN COMUNICARE

RECITIREA CLASICILOR

TEXTE SACRE

PRO DIDACTICA

DIALOGUL ARTELOR

VOCI DIN TRECUT

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

ANIVERSĂRI. MIRCEA COLOȘENCO – 80

Colosul din Bârlad/ Baaad

Lucian VASILIU

Alte articole de
Lucian VASILIU
Revista Limba Română
Nr. 3-4, anul XXVIII, 2018

Pentru tipar

Fabulosul om, infatigabilul cercetător literar, enciclopedistul domn Mircea Coloșenco reprezintă, pentru mine, un alt fel de... bârlădenitate (elev al Școlii bârlădene fiind și eu), un miracol al deceniilor de după Căderea Zidului Berlinului, excelență spirituală, prin rigoare, acuratețe, travaliu cultural memorabil.

L-am cunoscut, efectiv, după 1989, în ipostazele sale de înalt funcționar al Muzeului Literaturii Române din București, apoi al Ministerului Culturii, când am finalizat multe dialoguri fertile, inclusiv o anchetă buclucașă (o anonimă!), care ne acuza de... „genocid cultural” la muzeele și casele memorial-literare ieșene...

Relația noastră s-a stabilit trainic și fulgerător, ambii având amprentele urbei colocviale a lui Tache, Ianke și Cadâr. I-am admirat, din start, jovialitatea junimistă de tip Ion Creangă, erudiția, pasiunea consistentă pentru muzeologie și patrimoniu cultural, prietenia cu Olga și Constantin-Liviu Rusu (corifei ai muzeologiei, trecutologiei ieșene de la Muzeul Literaturii), știința lucrului bine făcut (ediții academice, comunicări savante, prezențe inedite la colocvii, simpozioane, festivaluri...). Colaborările substanțiale în paginile revistelor Dacia literară și Scriptor, cel puțin, stau mărturie.

Pe scurt, „subiectul” Mircea Coloșenco este inepuizabil!

Mă rezum la a încheia crochiul cu o constatare: sărbătoritul reînviatei și necesarei publicații Limba Română este, în sine, un fel de tezaur cultural național, un spectacol de idei, de fulgerări documentare, de neîntreruptă... bârlădenitate! Îi dorim sănătate și longevitate!

 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog