Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

DIMENSIUNI ALE UNITĂȚII ROMÂNEȘTI

PRECURSORII DESPRE UNIRE

ECOURI, REFLECȚII

SUFLET DE VEGHE

ÎNSEMNE IDENTITARE

LA ACADEMIA ROMÂNĂ

COŞERIANA

LIMBAJ ŞI COMUNICARE

CUVINTE DEZVELITE

DIN TAINELE SCRISULUI ROMÂNESC

ANALIZE ŞI INTERPRETĂRI

POESIS

CRITICĂ, ESEU

SINTEZE

ANIVERSĂRI. MIRCEA COLOȘENCO – 80

DESTINE

UNIVERSUL VIRTUȚILOR CREȘTINE

DIALOGUL ARTELOR

EX CIVITAS

PROZĂ

DATINI ȘI OBICEIURI

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

ANIVERSĂRI. MIRCEA COLOȘENCO – 80

Colosul din Bârlad/ Baaad

Lucian VASILIU

Alte articole de
Lucian VASILIU
Revista Limba Română
Nr. 3-4, anul XXVIII, 2018

Pentru tipar

Fabulosul om, infatigabilul cercetător literar, enciclopedistul domn Mircea Coloșenco reprezintă, pentru mine, un alt fel de... bârlădenitate (elev al Școlii bârlădene fiind și eu), un miracol al deceniilor de după Căderea Zidului Berlinului, excelență spirituală, prin rigoare, acuratețe, travaliu cultural memorabil.

L-am cunoscut, efectiv, după 1989, în ipostazele sale de înalt funcționar al Muzeului Literaturii Române din București, apoi al Ministerului Culturii, când am finalizat multe dialoguri fertile, inclusiv o anchetă buclucașă (o anonimă!), care ne acuza de... „genocid cultural” la muzeele și casele memorial-literare ieșene...

Relația noastră s-a stabilit trainic și fulgerător, ambii având amprentele urbei colocviale a lui Tache, Ianke și Cadâr. I-am admirat, din start, jovialitatea junimistă de tip Ion Creangă, erudiția, pasiunea consistentă pentru muzeologie și patrimoniu cultural, prietenia cu Olga și Constantin-Liviu Rusu (corifei ai muzeologiei, trecutologiei ieșene de la Muzeul Literaturii), știința lucrului bine făcut (ediții academice, comunicări savante, prezențe inedite la colocvii, simpozioane, festivaluri...). Colaborările substanțiale în paginile revistelor Dacia literară și Scriptor, cel puțin, stau mărturie.

Pe scurt, „subiectul” Mircea Coloșenco este inepuizabil!

Mă rezum la a încheia crochiul cu o constatare: sărbătoritul reînviatei și necesarei publicații Limba Română este, în sine, un fel de tezaur cultural național, un spectacol de idei, de fulgerări documentare, de neîntreruptă... bârlădenitate! Îi dorim sănătate și longevitate!

 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog