Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

DIMENSIUNI ALE PERMANENȚEI ROMÂNEȘTI

DIN TAINELE SCRISULUI ROMÂNESC

CRITICĂ, ESEU

ANUL LITERAR 2017

POESIS

PRO DIDACTICA

SINTEZE

AD LITTERAM

DIALOGUL ARTELOR

EVENIMENT

ECOURI, REFLECȚII

LIMBAJ ŞI COMUNICARE

CUVINTE DEZVELITE

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

SUFLET DE VEGHE

ITINERAR LEXICAL

UNIVERSUL VIRTUȚILOR CREȘTINE

DESTINE

PROZĂ

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

Profesorul Stelian Dumistrăcel aniversat de comunitatea științifică românească

Alte articole de Revista Limba Română
Nr. 5-6, anul XXVIII, 2018

Pentru tipar

 

Editura Academiei Române a lansat recent „Anuarul de lingvistică și istorie literară”, T. LVII, 2017, având genericul „VERBA ET RES. STUDIA LINGUISTICA IN HONOREM MAGISTRI STELIAN DUMISTRĂCEL”.

Însumând 380 de pagini, numărul special apare sub egida Institutului de Filologie Română „Alexandru Philippide”, Filiala Iași a Academiei Române, și este dedicat ilustrului profesor și lingvist Stelian Dumistrăcel la împlinirea celor opt decenii de viață. Volumul omagial marchează impresionantul itinerar științific și pedagogic parcurs de protagonist în cei 60 de ani trecuți de la absolvirea Facultății de Litere a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (iulie 1958), activitatea Domniei Sale fiind oglindită pe larg și de titlurile din debutul lucrării: Stelian Dumistrăcel – Curriculum vitae; Titluri, distincții, omagii; Lista de lucrări (selectiv); Sigle pentru publicații periodice și Comunicări, conferințe, expuneri publice (selectiv).

Cele două compartimente ale volumului (A. Portrete omagiale și B. Studii și articole, scrise de colegi, discipoli și reprezentanți ai comunității științifice românești cu prilej aniversar) întregesc figura distinsului intelectual ieșean, preocupările sale de specialist notoriu „în dialectologie sau fonetică, geografie lingvistică sau istoria limbii, limba literară sau stilistică, frazeologie sau etimologie, cultivarea limbii, etnolingvistică și antropologie culturală, lexicologie sau pragmatică”. Publicăm două din textele incluse în volum, adresând omului de știință și de cultură Stelian Dumistrăcel sănătate, inspirație, forță de muncă, bucurii de la cei dragi, exprimându-i cele mai alese sentimente de gratitudine pentru colaborarea și sprijinul acordat echipei redacționale de-a lungul anilor, pentru binele făcut LIMBII ROMÂNE de pe o parte și de alta a Prutului.

 

 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog