Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

ARGUMENT

RETROSPECTIVĂ NECESARĂ

DIMENSIUNI ALE UNITĂŢII NOASTRE

COŞERIANA

LIMBAJ ŞI COMUNICARE

ITINERAR LEXICAL

SINTEZE

CUVINTE DEZVELITE

PRO DIDACTICA

INTERFERENŢE

CRITICĂ, ESEU

PREZENTĂRI ŞI RECENZII

EVENIMENT

RESTITUIRI

RECITIREA CLASICILOR

DIALOGUL ARTELOR

NICOLAE POPA – 60

ARS POETICA

LECŢIILE ISTORIEI

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

STAREA DE VEGHE

PROFIL

PROZĂ

MESERII DE ALTĂDATĂ

ECOURI, REFLECȚII

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

DIMENSIUNI ALE UNITĂŢII NOASTRE

Domnului Profesor Grigore Brâncuș la ceas aniversar

Alte articole de Revista Limba Română
Nr. 1, anul XXIX, 2019

Pentru tipar

Revista „Limba Română” îi aduce un călduros omagiu, înalta considerație și toată admirația Domnului Grigore Brâncuș, lingvist și filolog, profesor la Universitatea București, membru al Academiei Române, apărător al limbii române și un model demn de urmat în cercetarea filologică.

Venind din perioada interbelică și cunoscând diverse timpuri, unele deosebit de complicate, Domnia Sa aparține unei clase de cercetători care au conștiința că, prin demersul lor științific, participă la consolidarea istoriei adevărate a poporului român, dând dovadă că dârzenia și pasiunea pentru studiul întreprins de-a lungul anilor sunt răsplătite printr-o forță vitală inepuizabilă. Drept argument ne servesc atât numeroasele publicații cu privire la substratul limbii române și la elementul comun româno-albanez, la româna vorbită de populațiile românești minoritare din țările vecine, la întreaga evoluție a limbii române, precum și participarea la elaborarea primei ediții a Gramaticii Academiei și a celor peste 20 de volume ale Dicţionarului academic al limbii române.

În aceste timpuri, în care elitele noastre trebuie să treacă proba responsabilității intelectualului care își servește onest Patria, prezența unor personalități distincte ca Domnia Sa este mai mult decât necesară.

Să ne trăiți, mult stimate Domnule Profesor Grigore Brâncuș, că ne trebuiți!

La mulți ani!

 Colegiul revistei „Limba Română”

 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog